Wdrażanie RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W świetle RODO zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Zgodnie z RODO nowością będzie wyrażenie zgody przez „wyraźne działanie potwierdzające” z tym jednak zastrzeżeniem, iż przyzwolenie na przetwarzanie danych powinno być jednoznaczne, a więc nie budzić wątpliwości co do zamiaru osoby, która takie działanie podejmuje.

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami zgoda nie może być dorozumiana lub domniemana z oświadczeń woli innej treści. Co do zasady więc musi stanowić odrębną klauzulę od na przykład regulaminu świadczenia usługi.

Jednakże również na podstawie RODO w przypadku zgody wyrażanej w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy także innych kwestii, zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.

Oznacza to, że nie będzie można ukrywać oświadczenia o zgodzie pośród innych oświadczeń, treść oświadczenia dotyczącego zgody powinna być czytelna.

W RODO nie ma wymogu pisemności nawet dla zgody na przetwarzanie danych wrażliwych, jednakże jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, administrator musi być w stanie  wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Zgoda może być więc wyrażona ustnie a także pisemnie w tym w formie elektronicznej poprzez zaznaczenie okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej lub poprzez dokonanie wyboru ustawień technicznych korzystania z usługi.

W każdym przypadku jednak administrator musi być w stanie  wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

Milczenie, okienka domyślnie zaznaczone lub niepodjęcie działania nie będą oznaczać zgody.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Ann 6.06.Czerwiec o 17:31

Tresc zgody nie moze stanowic postanowienia regulaminu, wbrew temu co Pani pisze (!!!)

Mariola Malicka 6.06.Czerwiec o 18:22

Ale ja nie napisałam, że może stanowić. Napisałam tylko, że w aktualnym stanie prawnym jest literalny przepis, który wprost stanowi, iż zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści, i jako przykład wskazałam właśnie regulamin świadczenia usługi. W przepisach RODO nie ma takiego literalnego zakazu, ale nie oznacza to i nie napisałam, że uważam lub, że z przepisów wynika, iż oświadczenie zgody może wynikać z treści regulaminu. Chodziło mi przede wszystkim o wskazanie, iż będzie możliwość wyrażenia zgody w sposób również dorozumiany “w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności”, czego w polskiej uodo aktualnie nie ma.
Treść oświadczenia zgody zgodnie z RODO oczywiście musi być czytelna i nie może być ukryta spośród innych oświadczeń woli jednakże zgodnie z art. 7 ust. 2 RODO
“Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrażą zgodę w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy
także innych kwestii, zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Część takiego oświadczenia osoby, której dane dotyczą, stanowiąca naruszenie niniejszego rozporządzenia nie jest wiążąca.”

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: