kancelaria@przetwarzaniedanych.pl

Kancelaria na Facebooku

Kancelaria na Linkedin

“Znany lekarz” na wokandzie sądowej…

Sprawa dotyczy znango portalu znanylekarz.pl, na którym wystawiane są opinie o pracy lekarzy. Portal zapewnia równiez możiwość umawiania wizyt za jego pośrednictwem.  Lekarz, o którym na portalu zostały zamieszczone opinie bez jego zgody złożył wniosek do GIODO o nakazanie właścicielowi portalu zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

GIODO odmówił uwzględnienia wniosku. Uznał, iż podstawą przetwarzania danych osobowych będzie usprawiedliwiony interes administratora danych a prawa i wolności lekarza nie zostały naruszone. GIODO uznał też, iż Spółka działa w interesie publicznym umożliwiając zapoznanie się z opiniami na temat lekarzy.

Sprawa znalazła finał przed wojewódzkim sądem administracyjnym a następnie z inicjatywy GIODO przez NSA. Wyrok NSA jest świeży i został wydany w kwietniu tego roku.  Na jego podstawie GIODO będzie zmuszony raz jeszcze zbadać sprawę oraz ustalić stan faktyczny a następnie dokonać odpowiedniej kwalifikacji prawnej.

Czy przetwarzanie danych osobowych lekarzy bez ich wiedzy i zgody na portalu o charakterze komercyjnym jest dopuszczalne w świetle przepisów ochrony danych osobowych. Czy przesłanka usprawiedliwionego interesu administratora uzasadniona wykonywaniem zawodu zaufania publicznego może być podstawą tego przetwarzania. Na to i inne pytania GIODO jeszcze raz będzie musiał odpowiedzieć pochylając się tym razem chyba bardziej wnikliwie nad sporną kwestią.

Osobiście jestem zdziwiona oceną prawną GIODO w tej sprawie zwłaszcza, że w innych sprawach, w których dane osobowe są pozyskiwane z publicznie dostępnych rejestrów a następnie wykorzystywane do celów komercyjnych GIODO z całą konsekwencją wymagał spełnienia wszystkich wymogów przepisów ochrony danych osobowych.

Nie umniejszam idei funckjonowania takiego portalu jak znanylekarz.pl czy innych mu podobnych, jednakże uważam, iż argumentacja GIODO jest w tym przypadku zupełnie nieprzekonywująca. Fakt, że lekarz wykonuje zawód zaufania publicznego nie oznacza, że dane osobowe dotyczące jego osoby mogą być przetwarzane w komercyjnych portalach internetowych mimo jego wyraźnego sprzeciwu. Jest to w mojej ocenie niedopuszczalne i nie znajduje podstaw prawnych a argumentacja GIODO w tej sprawie nie przekonuje.

Na szczęście sądy tak WSA jak i NSA były zgodne, że GIODO nie ustalił czy właściciel portalu zapewnia należytą ochronę danych osobowych jako administrator, już choćby w zakresie obowiązków informacyjnych wymienionych w przepisach ustawy o chronie danych osobowych.

Rzeczą organu będzie zatem ponowne rozpatrzenie sprawy w jej całokształcie z uwzględnieniem powyższych wskazań i procedury administracyjnej.

One comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: