kancelaria@przetwarzaniedanych.pl

Kancelaria na Facebooku

Kancelaria na Linkedin

Wrzenie na forum ADO/ABI – nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych…

W zasadzie można uznać, iż zmiany ustawy o ochronie danych osobowych, dotyczące ABI można uznać za sukces.

Na ostatnim forum ADO/ABI jednak wrzało. Nowelizacja to jednak dla wszystkich temat numer jeden i dla ADO i dla ABI. Jedni i drudzy mają już pierwsze wątpliwości, jak należy interpretować niektóre zapisy nowych regulacji.

Prezes SABI nowelizację przedstawiał jako niewątpliwy sukces i trudno się z nim nie zgodzić. Bowiem rola i znaczenie ABI w świetle tej nowelizacji niewątpliwie wzrośnie.

Ustawa o ochronie danych osobowych w dotychczasowym brzmieniu instytucji ABI poświęcała bodaj jedno zdanie. Natomiast na skutek nowelizacji mamy rozbudowaną regulację w samej ustawie oraz trzy rozporządzenia wykonawcze. Nie ulega więc wątpliwości, że ranga ABI wzrosła.

Nowe przepisy regulują wymagania, jakim ABI musi sprostać, wprowadzają katalog zadań ABI oraz precyzują, w jaki sposób te zadania mają być wykonywane.

W mojej ocenie z punktu widzenia ochrony danych osobowych jest to dobra regulacja. Nie wszyscy jednak są o tym przekonani. Dostrzegam najwięcej wątpliwości wśród małych i średnich przedsiębiorców, którzy poważnie rozważają niepowoływanie ABI.

Czy ABI będzie człowiekiem GIODO, czy GIODO będzie częściej kontrolował przedsiębiorców, którzy powołali ABI a może tych, którzy go nie powołali? Czy lepiej powołać ABI wewnątrz firmy czy może zlecić wykonanie takiej usługi firmie zewnętrznej? Co tak naprawdę oznacza ustawowo namaszczona niezależność ABI?. Czy kazuistyczna regulacja okaże się dobra dla przedsiębiorców oraz dla samych ABI to pokaże praktyka.

To są tylko niektóre stawiane wobec nowej regulacji pytania.

Obecny na forum GIODO dr. Rafał Wiewiórowski jakby uspokajał, jednak wobec niektórych wątpliwości interpretacyjnych wokół niektórych przepisów, GIODO będzie musiał zająć oficjalne stanowisko.

Reasumując, z jednej strony regulację z punktu widzenia ochrony danych osobowych moim zdaniem należy ocenić pozytywnie, z drugiej szereg wątpliwości, które się wokół niej spiętrzyły rzucają pewien cień.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie tematem a jednocześnie niezbyt dużą podaż informacji w omawianym zakresie postanowiłam stworzyć Poradnik, który w sposób kompleksowy omówi najważniejsze zagadnienia oraz te, które wzbudzają najwięcej wątpliwości i nie są powszechnie komentowane.

Poradnik skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców rozważających wpływ nowych przepisów na dotychczasową praktykę w swojej organizacji, rozważających “za” i “przeciw” powołania ABI, również do  praktyków tj. samych ABI czy prawników zajmujących się tematyką ochrony danych osobowych zawodowo.

Poradnik jest dostępny nieodpłatnie, po zapisaniu się na listę subskrybentów bloga i złożeniu zamówienia drogą elektroniczną na adres kancelaria@przetwarzaniedanych.pl  Zachęcam i zapraszam do zamawiania tego kompleksowego materiału pozwalającego na rozwianie wielu mitów już krążących wokół nowelizacji. Więcej informacji o poradniku znajdziesz tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: