kancelaria@przetwarzaniedanych.pl

Kancelaria na Facebooku

Kancelaria na Linkedin

Udostępnianie danych osobowych Policji

Udostępnianie danych osobowych jest instytucją, której stosowanie przysparza niemało trudności. Udostępnianie to rodzaj przetwarzania danych osobowych i jako czynność przetwarzania musi być zgodna z przepisami o ochronie danych osobowych.

Dla zgodności przetwarzania a więc również udostępniania danych osobowych niezbędna jest podstawa prawna. Ustawa o ochronie danych osobowych wymienia podstawy przetwarzania dla danych zwykłych oraz danych wrażliwych.

W praktyce bywa często, że do różnych podmiotów tak publicznych jak i prywatnych zwraca się Policja o udostępnienie jej danych osobowych np. do Spółdzielni mieszkaniowej o udostępnienie danych osobowych członków Spółdzielni, do firmy prywatnej o udostępnienie danych osobowych pracownika firmy.

Jak wiadomo spółdzielnia mieszkaniowa jest administratorem danych osobowych swoich członków, tak samo firma jako pracodawca jest administratorem danych osobowych swoich pracowników.

Oba podmioty tak spółdzielnia jak i firma prywatna obowiązane są do zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym.

Czy dane, których żąda Policja powinny być jej udostępnione i jak prawidłowo powinny zachować się podmioty, do których organ ścigania zwraca się z żądaniem udostępnienia określonych danych.

Przetwarzanie a więc również udostępnianie danych osobowych jest dopuszczalne min. w przypadku, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisy prawa. Czy istnieje więc przepis, z którego wynika obowiązek udostępniania danych osobowych Policji.

Policja na podstawie ustawy o Policji może pobierać, przetwarzać i wykorzystywać w celach wykrywczych i identyfikacyjnych informacje, w tym dane osobowe o:

 osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, osobach o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swą tożsamość oraz o osobach poszukiwanych, także bez ich wiedzy i zgody, a w szczególności dane wrażliwe.

Przetwarzanie danych osobowych przez policję realizowane  zgodnie z ustawą o Policji oraz wydanym na jej podstawie rozporządzeniem, znajduje  oparcie także w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.  Jak zostało to napisane na wstępie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych dopuszczają przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

14 comments

 1. To co się na Policji dzieje to jest jeden wielki skandal. Dwa razy miałem okazję być w zeszłym roku na komisariacie, raz składać zeznania w związku z oszustem internetowym który nie wysłał zamówionego towaru, drugi raz po skradzeniu mi auta. W pierwszym przypadku składając zeznania siedziałem w pokoiku 6m2 ramię w ramię z drugą składającą zeznania osobą, Panią którą bił jej partner, i mogłem poznać wszystkie detale łącznie z peselem i adresem zamieszkania. Drugim razem, policjant otworzył \”wzór\” protokołu zgłoszenia kradzieży auta, oczywiście cały dokument był wypełniony danymi (pewnie osoby która składała zeznania przede mną), kasował je na moich oczach i w to miejsce wprowadzał moje…. KPINA z ochrony danych osobowych w Policji a co dopiero gdzie indziej, tyle na temat.

  1. No więc właśnie wszystko od ludzi się zaczyna i na ludziach kończy. Nic nie pomogą przepisy skoro poziom świadomości jest taki, jak Pan pisze. Problem tylko w tym, że Policja musi mieć dostęp do danych i to często tych najbardziej wrażliwych. Pisałam o tym, że w zasadzie, gdy Policja zwróci się o dane osobowe do jakiegoś podmiotu powołując się na przepisy dające jej do tego prawo to taki podmiot musi te dane udostępnić. To trochę innych temat.
   Inną sprawą są warunki wykonywania zadań przez Policję i przetwarzania ich już w sytuacji, gdy Policja jest w ich posiadaniu lub, gdy te dane pozyskuje i tutaj potrzeba stworzenia odpowiednich standardów uwzględniających prawo do prywatności. Całkowicie się z tym zgadzam i i sam GIODO niejednokrotnie o tym mówił.
   Podobnie jest z wszelkimi urzędami, które na wszelki wypadek nie udostępnią informacji publicznej, którą powinni udostępnić a z drugiej strony petent w takim urzędzie nie ma szans na prywatność w sytuacjach, o których Pan pisał a które pewnie są codziennością w wielu urzędach czy instytucjach, że o placówkach medycznych nie wspomnę.

 2. Witam, tak czytając ten arykuł mnie naszło. Na paragonie mam dane przedsiębiorcy, a np zdarzało mi się ten paragon przekazywać do konkursu czy loterii (ostatnio nawet w czekoladzie milka) czy w takim razie skoro są tam dane przedsiębiorcy to ja ich nie ujawniam innemu podmiotowi, czy muszę uzyskiwać zgodę takiego podmiotu. W zgłoszeniu musiałam podać NIP z paragonu.

  1. Za mało danych:-) Obowiązkiem organizatorów konkursów jest sporządzenie odpowiedniego regulaminu. Ponadto, jeśli loteria lub konkurs jest wspólnym przedsięwzięciem różnych podmiotów to relacje między nimi regulują umowy w zakresie, których ustalane są warunki współpracy min. przetwarzania danych na potrzeby loterii. Dodatkowo należy pamiętać, że ustawa o ochronie danych osobowych dotyczy przetwarzania danych osobowych osób fizycznych a więc przedsiębiorców o ile są osobami fizycznymi. Nie dotyczy natomiast przedsiębiorców, którzy osobami fizycznymi nie są. Przetwarzanie NIPu w sytuacji, o której Pani pisze, aby można było ocenić trzeba by znać regulamin loterii i ustalenia podmiotów, które są organizatorami lub współorganizatorami takich akcji. Jednak wymaga to dostępu do odpowiednich dokumentów. W tej sytuacji jednak odpowiedzialność nie ciązy na Pani jako konsumencie realizującym warunki loterii, do której Pan przystąpiła. Ustawa reguluje przetwarzanie danych osobowych przez podmioty w celach związanych z prowadzoną działalnością zawodową, zarobkową lub statutową. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia uodo, jeśli w ogóle, mógłby ponosić organizator loterii, ale być może wszystko jest ok. i jest to ustalona między przedsiębiorcami wspólna akcja, w ramach której dla osiągnięcia wspólnego celu przetwarzane są numery NIP.

   1. Tak z ciekawości podaje https://fioletowastrona.pl – nic nie ma o przetwarzaniu danych NIP-u, Czy dobrze rozumiem, że jeśli jest przedsiębiorca Janek Kowalski P.H.U. + NIP to co do zasady te dane podlegają ochronie, tylko w przypadku paragonu traktujemy to jako całokształt informacji o przedsiębiorcy i jako takie po ODO (rozumiem, ze to skrót od ustawy?) to nie podlega, bo ustawa dotyczy tylko osób fizycznych. Czyli jak przetwarzamy Janka Kowalskiego samoistnie to podlega a jak Janek Kowalski P.H.U. to już nie?

    1. Dane przedsiębiorców podlegają ochronie, jeśli prowadzą działalność jako osoby fizyczne więc dane, które Pani podała podlegają ochronie na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Pobieżnie przejrzałam ten regulamin i rzeczywiście posługiwanie się nr NIP w tym przypadku wygląda podejrzanie… Jednak to problem organizatora loterii a nie jej uczestnika…
     pozdrawiam

 3. Chciałem zapytać jak powinien wyglądać tryb udostępniania danych osobowych Policji, czy pracownik zakładu powinien udostępnić dane osobowe (np. pracowników lub klientów) bezpośrednio funkcjonariuszowi Policji, czy te czynności nie powinny odbywać się na podstawie pisemnego wniosku Policji lub na wniosek Prokuratora (pismo przewodnie z danymi teleadresowymi komisariatu, podstawą prawną i zakresem wnioskowanych danych). Nie mając pisemnego wniosku nie wiemy w firmie czy wnioskowane dane nie są nadmiarowe. Czy pracownik firmy ma prawo żądać od funkcjonariusza organu ścigania przedstawienia legitymacji służbowej?

 4. Witam,
  prowadzę firmę i jako firma
  otrzymałem z policji innego miasta wniosek o udostępnienie danych osobowych osoby która danego dnia użytkowała auto i mam pytanie, czy muszę odpowiadać w ogóle na to pismo, czy muszę udostępnić dane osoby użytkującej auto w danym dniu? Czy mogę całkowicie je zignorować? Co kiedy nie odpowiem na otrzymany wniosek?
  Pozdrawiam
  Edi

  1. Policja nie da się tak łatwo ignorować i ma prawo pozyskiwać dane osobowe w związku z prowadzonymi postępowaniami. Uprawnia ją do tego ustawa o Policji. Jeśli wniosek budzi wątpliwości radzę skontaktować się z Policją, napisać pismo i poprosić o dodatkowe informacje.

 5. Dziękuję za odpowiedz, chodziło mi o to, czy mam prawo nie odpowiadać na to pismo , czy takiego prawa nie mam i odpowiedz jest moim obowiązkiem? I czy mam prawo nie udostępniać danych osobowych użytkownika auta, nadmieniam ze zatrudniam kilkadziesiąt osób i nie jestem w stanie jednoznacznie stwierdzić kto tego dnia użytkował auto.
  Pozdrawiam

  1. Ma Pan obowiązek odpowiedzieć Policji. Jeśli nie jest Pan stwierdzić z jakiś powodów (należy opisać jakich) kto użytkował auto to tak należy policji odpisać. Pozdrawiam

 6. Szanowna Pani
  Po przeczytaniu Pani wpisu, muszę zwrócić uwagę na pewną nieścisłość jaka jest zawarta w tej wypowiedzi.
  Zakres i sposób żądania danych przez funkcjonariuszy Policji, zależy od rodzaju czynności wykonywanych przez tychże policjantów. W przypadku czynności operacyjno – rozpoznawczych podana przez Panią podstawa prawna (Ustawa o Policji), jest oczywiście podstawą jak najbardziej prawidłową. W przypadku kiedy jednak policjanci realizują czynności dochodzeniowo – śledcze, podstawą taką jest art. 15 par. 2 i 3 kodeksu postępowania karnego.
  pozdrawiam

  1. Ależ oczywiście ma Pan rację. Przekaz w artykule z reguły jest na pewnym poziomie ogólności. Taki jest charakter bloga. Niemniej dziękuję za tę dodatkową informację i wnikliwość w czytaniu:-) Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: