kancelaria@przetwarzaniedanych.pl

Kancelaria na Facebooku

Kancelaria na Linkedin

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych to jakiekolwiek operacje na danych takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Jak widać ustawa zakreśla bardzo szeroki zakres czynności faktycznych, które można w jej świetle zakwalifikować, jako przetwarzanie danych osobowych. Oznacza to, że podmiot przetwarzający dane, czyli dokonujący na danych takich czynności, jak wymienione powyżej podlega zasadom oraz rygorom ustalonym dla przetwarzania danych w odpowiednich przepisach prawnych w szczególności ustawie o ochronie danych osobowych.

Każda, więc operacja na danych osobowych począwszy od pozyskiwania danych osobowych przy pomocy wszelkiego rodzaju formularzy kontaktowych, wyskakujących okienek typu pop-up, newsletterów czy pozyskiwanych danych w kontakcie bezpośrednim jest przetwarzaniem danych osobowych.

I jest to pierwszy i bardzo ważny moment, aby przetwarzanie danych poddać zasadom określonym w ustawie. Jest to o tyle ważne, że baza danych osobowych pozyskiwana w sposób prawidłowy od początku nie będzie wymagała jakiegoś szczególnego postępowania naprawczego, które czasami może być dla właściciela bazy bolesne w skutkach.

Zwłaszcza przetwarzanie danych w systemach informatycznych wymaga od administratora podjęcia szeregu czynnościwa tym posiadania polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym. Są to podstawowe dokumenty, które każdy administrator danych osobowych przetwarzający dane w systemach informatycznych posiadać powinien.

Tak, więc pamiętajmy, że jeśli wykorzystujemy w swojej działalności gospodarczej dane osobowe inaczej mówiąc przetwarzamy te dane stajemy się administratorem tych danych odpowiedzialnym za przetwarzanie ich zgodnie z prawem.

 Pamiętajmy, aby zasady te wcielać od pierwszej czynności przetwarzania zaoszczędzi to, bowiem przykrych niespodzianek w przyszłości, gdy baza liczyła będzie już setki lub tysiące klientów. Zwłaszcza należy pamiętać o tym w przededniu wprowadzenia nowego prawa unijnego, które w całej Unii Europejskiej wprowadzi jednolity reżim ochrony danych osobowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: