kancelaria@przetwarzaniedanych.pl

Kancelaria na Facebooku

Kancelaria na Linkedin

Podpowierzenie danych osobowych do przetwarzania

Nie jednego sam tytuł niniejszego wpisu zapewne odstrasza. Jednakże sytuacja opisana w tytule nie należy do rzadkości. Problem tylko w tym, że mało kto kojarzy ją ze swoim przypadkiem.

Na przykład firma Jana Nowaka prowadząca niewielką działalność gospodarczą potrzebuje promocji w internecie. Szuka firmy informatycznej i zamawia stworzenie firmowej strony internetowej. Strona musi mieć adres czyli domenę, ale co najważniejsze potrzebuje serwera, który będzie podłączony do sieci i będzie służył do utrzymywania strony.

W typowej sytuacji Jan Nowak skupia się na biznesie. Zależy mu więc na profesjonalnej stronie, która przysparzałaby mu nowych klientów. Pamięta też o kosztach więc wybierając firmę świadczącą usługi hostingu nie zawsze zbada jakość świadczonych w tym zakresie usług. Często nie zweryfikuje, gdzie zlokalizowane są serwery przechowywujące jego dane.

Usługi hostingu polegają na udostępnieniu usługobiorcy czyli naszemu Janowi Nowakowi powierzchni serwera w celu przechowywania na nim danych, utrzymywania stron internetowych, systemów informatycznych. W sytuacjach nieco bardziej skomplikowanych Jan Nowak kupi gotową aplikację na przykad do obsługiwania księgowości jego firmy i kontrahentów. Dostęp do aplikacji uzyska przez wyszukiwarkę internetową wraz z hostingiem, który często świadczony jest przez inny podmiot niż ten, który sprzedaje aplikację.

Sytuacja, w której dane powierzone do przetwarzania są powierzane dalej innym podmiotom zwana jest podpowierzaniem i ma miejsce w obrocie internetowym dość często. Mało kto jednak rozpoznaje ją i jest jej świadomy. Świadomość bowiem w zakresie nowych technologii jest tak samo kulejąca jak w kwestii ochrony danych osobowych.

W sytuacji, gdy Jan Nowak umieścił dane swoich kontrahentów w dostępnej przez wyszukiwarkę aplikacji internetowej jako administrator danych osobowych powierzył ich przetwarzanie usługodawcy udostępniającym mu te aplikację. Dane osobowe wyszły poza firmę Jana Nowaka, zostaly wyprowadzone na zewnątrz, powierzone firmie, która udostepnia usługę i infrastrukturę informatyczną. Jednakże korzysta ona również z podwykonawców na przyklad w zakresie zapewnienia odpowiedniej  infrastruktury.

Z perspektywy Jana Nowaka dane jego firmy zostały powierzone do przetwarzania i podpowierzone, gdyż usługodawca korzysta z serwerów podmiotu zewnętrzengo.

W doktrynie prawniczej dopuszcza się możliwość podpowierzenia danych osobowych, jednak pod pewnymi ściśle określonymi warunkami. Warunkiem takim będzie wymóg zgody administratora danych czyli Jana Nowaka na posłużenie się przez przetwarzającego podwykonawcą.

Umocowanie dla podpowierzenia danych osobowych powinno wynikać w sposób wyraźny z umowy pomiędzy administratorem a przetwarzającym. Firma, której podzlecono przetwarzanie danych może przetwarzać dane wyłącznie w takim zakresie i celu, jaki wynika z umowy powierzenia.

Na koniec należy podkreślić, że powierzającego obciąża odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawcy, ktorym posługuje sie dla wykonania obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy nim a administratorem umowy.

W związku z powyższym wszyscy zainteresowani powinni być zainteresowani we wlaściwym zabezpieczeniu wzajemnych relacji, gdyż każdego uczestnika tego procesu obciąża odpowiedzialność administracyjna, cywilna bądż karna.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: