kancelaria@przetwarzaniedanych.pl

Kancelaria na Facebooku

Kancelaria na Linkedin

Odpowiedzialność ABI część II

Wraz z ostatnią nowelizacją do życia powołany został ABI profesjonalista. Nowelizacja, która weszła w życie 1 stycznia 2015 r. w zasadniczej części została poświęcona ABI. Określiła więc szczegółowo katalog zadań ABI, zakres formalnych wymagań wobec ABI, wyposażyła też ABI w niezależność w wykonywaniu zadań. Na podstawie nowych przepisów zostały wydane rozporządzenia, które precyzują sposób i tryb wykonywania zdań czy sposób prowadzenia rejestru przez ABI.

Pisałam już, że na skutek tych zabiegów powstał ABI jakiego wcześniej w naszym systemie prawnym nie było. Bez wątpienia ABI musi być znawcą tematu, posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych. Ustawa jednak nie wymaga od ABI posiadania określonych certyfikatów, ukończenia studiów czy szkoleń. Wymaga jednak odpowiedniej wiedzy w tym zakresie.

Decyzję o powołaniu ABI podejmuje administrator danych osobowych i to on musi ocenić poziom wiedzy i doświadczenia ABI.

Zatrudniając księgową, kadrową, informatyka w zasadzie pracodawca również nie ma ustawowych wskazówek jakiego rodzaju osoby zatrudnić,  a jednak w praktyce nie stwarza to większych problemów.

Sprawa z ABI jest może o tyle trudniejsza, że w firmie zwykle nie ma osób włącznie z szefostwem, które byłyby w stanie rzetelnie ocenić poziom wiedzy ABI i możliwości zapewnienia firmie bezpieczeństwa w obszarze danych osobowych.

Czy poziom wiedzy ABI w zakresie ochrony danych osobowych jest odpowiedni. Oto jest pytanie.

W praktyce zauważyłam skrajne postawy od ABI, którzy zostali wyrwani z tzw. łapanki do pełnienia funkcji i ogólnie mają słabą orientację w temacie, ale też nie specjalnie ich to martwi do ABI, którzy są bardzo zmotywowani, świadomi odpowiedzialności, która z wykonywanie funkcji może by związana.

Odpowiedzialność ABI to jeden z tematów, który bardzo interesuje samych ABI ale także administratorów danych osobowych. Odpowiedzialność ABI może być więc  cywilna (outosurcing ABI), pracownicza, administracyjna a nawet karna.

W konsekwencji nałożenia na ABI konkretnych obowiązków, związana z nimi odpowiedzialność administracyjna może spoczywać bezpośrednio na ABI. W doktrynie pojawiają się stanowiska, iż ABI może być adresatem decyzji wydawanych przez GIODO w przypadku naruszenia przepisów o ochornie danych osobowych. Do takiego naruszenia może dojść na skutek niewykonywania przez ABI swoich obowiązków.

Istnieje ryzyko odpowiedzialności karnej ABI w przypadku nieumyślnego naruszenia przepisów ochrony danych osobowych poprzez udostępnienie danych osobom nieupoważnionym. Jednak należy pamiętać, że odpowiedzialność karna jest odpowiedzialnością osobistą i wymaga osobistej zarzucalności popełnionego czynu konkretnej osobie.

Odpowiedzialność pracownicza, podobnie jak w przypadku innych pracowników, może skutkować nawet rozwiązaniem umowy o pracę w przypadku utraty zaufania w związku z niewłaściwym wykonywaniem obowiązków pracowniczych. W przypadku, gdyby pracodawca poniósł szkodę w związku z wykonywaniem przez ABI jego obowiązków, mógłby również pociągnąć go do odpowiedzialności materialnej do wysokości trzykrotnego wynagrodzenia za pracę.

Odpowiedzialność ABI to rozległe zagadnienie ściśle związane z jego kompetencjami i poziomem wymaganej w zakresie ochrony danych osobowych wiedzy. Zagadnienie to będzie miało coraz większe znaczenie. Należy o tym pamiętać  zwłaszcza w kontekście rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych, nad którym prace legislacyjne w organach Unii wkroczyły w ostatnią fazę.

Zachęcam do nabycia nowego poradnika ABI z wzorami dokumentów, comiesięcznym raportem o reformie prawa unijnego (6 raportów) zaopatrzonym moim komentarzem oraz możliwością rozwiązania jakiegoś trapiącego Cię problemu prawnego z zakresu przepisów ochrony danych osobowych.Więcej tutaj.

A z ostatnim raportem otrzymasz ode mnie super niespodziankę. Uchylając rąbka tajemnicy powiem Ci, że oczywiście będzie to potężny zastrzyk wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych. Jednak o szczegółach dowiesz się w swoim czasie pod warunkiem oczywiście złożenia zamówienia na nowy poradnik ABI.

Koszt poradnika ze wszystkimi bonusami to jedyne 49 złotych netto.

Zamówienia proszę składać na adres: kancelaria@przetwarzaniedanych.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: