kancelaria@przetwarzaniedanych.pl

Kancelaria na Facebooku

Kancelaria na Linkedin

Numer IP komputera jako dana osobowa

Dane osobowe to zgodnie z OchrDanOsobU wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio , w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

W świetle powyższego zastanowimy się czy numer IP komputera możemy uznać za daną osobową.

Najprościej rzecz ujmując jeżeli bez nadmiernych środków technicznych i organizacyjnych będziemy mogli łatwo ustalić osobę na podstawie informacji przesyłanych z danego komputera to będziemy mieli do czynienia z daną osobową. Istotne jest zatem czy komputer jest przypisany do danej osoby i można to bardzo łatwo udowodnić.

Natomiast w sytuacji gdy korzystamy np. z kafejki internetowej i nie można w sposób jednoznaczny przypisać konkretnej osoby do komputera to wówczas taki numer nie będzie miał przymiotu danje osobowej. Szczególnie, gdy w kawiarni tej nie jest prowadzona ewidencja osób korzystających z poszczególnych stanowisk komputerowych oraz nie zostały tam zainstalowane kamery, śledzące zmieniające się przed komputerami osoby.

Powracając zatem do sytuacji, w której numer IP można łatwo przypisać do konkretnej osoby to ujawnienie na stronie internetowej tego numeru jest naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Przysługuje nam w związku z tym – podobnie jak w innych przypadkach ujawnienia danych osobowych – prawo skierowania skrargi do administratora. Jeśli administrator nie rozpatrzy tej skargi zgodnie z naszą wolą następnym krokiem jest skierowanie skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: