kancelaria@przetwarzaniedanych.pl

Kancelaria na Facebooku

Kancelaria na Linkedin

Dane osobowe z przeszłości…

Dane osobowe w potocznym odczuciu kojarzą się z nazwiskiem i imieniem osoby fizycznej. Ustawa o ochronie danych osobowych mówi jednak, iż dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Zakres wobec tego informacji chronionych jest bardzo szeroki i wykracza poza dane stricte osobowe. Są to bowiem wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Ciekawa sprawa dotycząca tego zagadnienia znalazła swój finał przed sądem. Zaczęło się od niewinnego zamieszczenia na naszej klasie przez jednego z użytkowników grupowego zdjęcia klasy uczniów konkretnej  szkoły podstawowej. Wszyscy uczniowe również zostali oznaczeni personalnie z imienia i nazwiska.

Jednemu z uczniów ten fakt się nie spodobał. Uznał, ze jego prywatność została naruszona, nie wyrażał zgody na udostępnianie swoich danych w internecie.

Co ciekawe GIODO uznał, iż zdjęcie sprzed 30 czy 40 lat nawet oznaczone imieniem i nazwiskiem nie pozwala na identyfikację konkretnej osoby fizycznej, tego dzisiejszego 40 latka. Dziwne prawda.

Sprawa znalazła swój finał przed Sądem. Pomijając inne ważne wątki wynikłe na jej tle sentencja orzeczenia nie pozostawiała wątpliwości. Zamieszczone na naszej klasie grupowe zdjęcie klasy konkretnej szkoły podstawowej, oznaczone imieniem i nazwiskiem, pozwala na identyfikację konkretnej osoby fizycznej. Sąd uznał, iż nie ma znaczenia fakt, iż wizerunek tejże osoby znacząco odbiega od tego sprzed 30 lat, widniejącego na szkolnej fotografii.

Orzeczenie wydaje się być logiczne i zaspokaja poczucie społecznej sprawiedliwości. Jednakże jak widać kwestia nie była taka oczywista nawet dla samego GIODO.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: