kancelaria@przetwarzaniedanych.pl

Kancelaria na Facebooku

Kancelaria na Linkedin

Czytanie linii papilarnych…

Każdemu z pewnością zdarzyło się nie raz, nie dwa tworzyć na potrzeby rekrutacyjne słynne cv. Z reguły większość z nas używa gotowych wzorów dostępnych w sieci. Na koniec w każdym wzorze umieszczamy klauzulę zgody na przetwarzanie naszych danych osobowych na potrzeby rekrutacji i zadowoleni z siebie wysyłamy cv do pracodawcy.

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca ma prawo żądać od pracownika i kandydata do pracy następujących danych:

 imię (imiona) i nazwisko, 
 imiona rodziców,
datę urodzenia,
miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
wykształcenie,
 przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Może żądać też jeszcze innych danych, jeśli jest to konieczne dla korzystania przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy.

Czy pracodawca może żądać od pracownika linii papilarnych palców pracowników w celu ewidencjonowania czasu pracy przy pomocy zainstalowanych w wejściu czytników tych linii. Okazuje się, że nie może. W tym duchu zapadały decyzje GIODO oraz orzeczenia sądowe.

Sąd zakwestionował dopuszczalność przetwarzania przez pracodawcę takich danych, pomimo że uzyskał on od pracowników zgodę na piśmie na przetwarzanie elementów ich linii papilarnych, w której precyzyjnie wskazano cel operacji na danych.

Zdaniem sądu wyrażona na prośbę pracodawcy pisemna zgoda pracownika na pobranie i przetworzenie jego danych osobowych narusza prawa pracownika i swobodę wyrażenia przez niego woli. Za tak sformułowanym stanowiskiem przemawia zależność pracownika od pracodawcy. Brak równowagi w relacji pracodawca – pracownik stawia pod znakiem zapytania dobrowolność w wyrażeniu zgody na pobieranie i przetworzenie danych osobowych (biometrycznych).

GIODO mówi jednak, że zgoda pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych innych niż taksatywnie wynienionych w kodeksie pracy ma znaczenie o tyle, o ile pracownikowi pozostawiona jest rzeczywista swoboda jej wyrażenia. Oznacza to możliwość niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez żadnych negatywnych dla pracownika konsekwencji.

2 comments

 1. A czy pracodawca może ode mnie wymagać/żądać zgody na przekazanie moich danych osobowych firmie, z którą zamierza współpracować aby oferować swoim klientom nowe produkty? Wydaje mis ię, że nie może… Pytam ponieważ do 20 marca mam taką zgodę wyrazić na podanie danych osobowych i teleadresowych. Nie wyrażam takiej zgoey…

  1. Pani Aneto,
   Pracodawca może przetwarzać dane osobowe pracownika w zakresie i celu związanym z zatrudnieniem. Pytanie jakie obowiązki pełni Pani w firmie czy przekazanie danych wiąże się z tymi właśnie obowiązkami. Jaki jest cel przekazania pańskich danych firmie zewnętrznej i w takim zakresie? Pracodawca może na przykład udostępniać dane kontaktowe pracowników na stronie internetowej i jest to zgodne z prawem. Ponadto, jeśli pracownik został zatrudniony na określone stanowisko, z którym integralnie związany jest kontakt z zewnętrzynimi kontrahentami to również nieodłącznym jest, w celu realizacji obowiązków pracowniczych, udostępnianie danych pracowniczych. W innym przypadku niemożliwe byłoby w ogóle świadczenie przez okreslonych pracowników pracy, do której zostali zatrudnieni. Jak napisałam wyżej nie wiem w jakim celu Pani dane mają być przekazane i czy ma to związek z wykonywaną pracą, gdyż ma to istotne znaczenie dla oceny zgłoszonego przez Panią problemu.
   pozdrawiam
   Mariola Malicka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: