kancelaria@przetwarzaniedanych.pl

Kancelaria na Facebooku

Kancelaria na Linkedin

Przesłanki przetwarzania danych osobowych część I

przetw dane przesłaniki zdjęcie

W granicach wyznaczonych przez wymienione w ustawie o ochronie danych osobowych  przesłanki, dopuszczalne jest przetwarzanie danych.

Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych zostały wymienione w uodo w następującej kolejności:

1)  osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,

2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

 3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,

 4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,

 5) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 Za prawnie usprawiedliwiony cel, uważa się w szczególności:

 1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,

 2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Wszystkie wymienione wyżej przesłanki są równoprawne i spełnienie się którejkolwiek z nich uprawnia do przetwarzania danych.

Pierwsza przesłanka czyli zgoda osoby, której dane dotyczą jest najbardziej znaną przesłanką, ale należy pamiętać, że wcale nie najważnieszą. Wszystkie przesłanki są równoprawne.

Nie wdając się w cywilistyczne rozważania na temat zgody jako oświadczenia woli należy pochylić się nad wymogami zgody w rozumieniu uodo.

Cechy poprawnie skonstruowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych sa następujące:

Zgoda według ustawy nie może być domniemana ani dorozumiana z oświadczeń woli innej treści czyli powinna być wyraźna.

Zgoda powinna być wyrażona jasno i być skonkretyzowana. Osoba udzielająca zgody powinna wiedzieć o jakie dane chodzi jak również o jakie cele, do których dane będą używane.

Zgoda nie może być blankietowa i odnosić się do bliżej nieokreślonych danych osobowych przetwarzanych w bliżej nieokreśłonych celach.

Zgoda może być w każdym czasie cofnięta.

Reasumując zgoda musi mieć charakter wyraźny a jej wszystkie aspekty dla podpisującego powinny być jasne w momencie wyrażenia.

 Omówieniem innych przesłanek poświęcone będą kolejne wpisy na blogu. Zachęcam serdecznie do lektury.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: