kancelaria@przetwarzaniedanych.pl

Kancelaria na Facebooku

Kancelaria na Linkedin

Ochrona danych osobowych – wizerunek pracownika

W chwili obecnej każda szanująca się firma ma w internecie piekną stronę, na której prezentuje swoją ofertę a obok niej często zespół swoich pracowników.

Powszechną praktyką jest zamieszczanie na stronie internetowej fotografii pracowników z opisem wykonywanych przez nich zadań.  Bywa, że pracodawcy wykorzystują wizerunek pracownika bądź w reklamach własnych firmy, bądź też w celu motywowania pracowników przez wywieszanie zdjęć poszczególnych osób jako „najbardziej efektywnych pracowników” czy „najsympatyczniejszych z kadry menedżerskiej”. Należy rozważyć, czy takie działanie nie narusza prywatności, a przez to może być działaniem niedozwolonym.

Tymczasem wizerunek jest odrębnym dobrem prawnym chronionym zarówno przez przepisy prawa cywilnego, jak i prawa autorskiego. Dysponowanie swoim wizerunkiem i jego udostępnianie do wykorzystania należy uznać jako element prawa do poszanowania prywatności pracownika.

Wizerunek również należy uznać za chronione prawem dane osobowe.  Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przetwarzanie danych osobowych w tym również wizerunku podpada więc pod ustawę o ochronie danych osobowych.

W doktrynie dopuszcza się możliwość wykorzystania przez pracodawcę wizerunku (fotografii) do sporządzania identyfikatora używanego w trakcie pracy.

W pozostałych przypadkach należy uznać, że pracodawca nie jest uprawniony do swobodnego dysponowania wizerunkiem pracownika w szczególności do wykorzystania go w celach reklamowych. Do powzięcia tego typu czynności potrzebna jest zgoda pracownika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: