kancelaria@przetwarzaniedanych.pl

Kancelaria na Facebooku

Kancelaria na Linkedin

Dane osobowe w zamówieniach publicznych c.d.

W ostatnim wpisie pisałam, że umowy w sprawach z zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

Gwoli przypomnienia informacją publiczną jest “wszelka informacja o sprawach publicznych”, w tym informacja o treści dokumentów urzędowych oraz o majątku publicznym, w tym treść umów zawieranych na zasadach określonych przepisami o zamówieniach publicznych.

Powstaje wobec tego pytanie czy możemy poznać dane personalne kontrahentów wybranych w trybie zamówień publicznych do wykonania określonych usług lub dostarczenia określonych towarów na potrzeby określonego organu administracji publicznej (w tym np. jednostki samorządu terytorialnego).

Do pewnego momentu linia orzecznicza co do powyższego nie była zgodna. Miało to miejsce z uwagi na ograniczenie zawarte w ustawie o dostępie do informacji publicznej sprowadzające się do wyłączenia jawności, jeśli to ujawnienie naruszało prawo do prywatności osób, których to ujawnienie dotyczy.

Bazując na ochronie prywatności nie ujawniono danych osobowych osób, z którymi organy administracji zawierały umowy. Ograniczano się do ujawniania treści umów a dane personalne poddawano anonimizacji.

Problem dotarł do Sądu Najwyższego, który stwierdził, iż ujawnienie imion i nazwisk osób zawierających umowy cywilnoprawne z jednostką samorządu terytorialnego nie narusza prawa do prywatności tych osób.

W podobnym duchu rozstrzygnął NSA stwierdzając w dość świeżym orzeczeniu, że dane o kontrahentach jednostki samorządu terytorialnego, takie jak ich imiona i nazwiska, podlegają udostępnieniu w trybie informacji publicznej  i nie podlegają wyłączeniu z uwagi na prywatność tych osób.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: