kancelaria@przetwarzaniedanych.pl

Kancelaria na Facebooku

Kancelaria na Linkedin

Ściszonym głosem do pacjenta

Czy poszanowanie godności pacjenta ma coś wspólnego z RODO, czy RODO nakazuje szanować godność pacjenta czy może tylko chronić dane osobowe tego pacjenta. Czy są to różne czy zbieżne zagadnienia.

Prawo do poszanowania godności i intymności pacjenta wynika z przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Natomiast prawo do ochrony danych osobowych wynika z przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Prawa te mogą się krzyżówać i w przypadku, gdy zostaną naruszone prawa pacjenta w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych prawie zawsze zostanie też naruszone prawo do poszanowania godności i intymności pacjenta.

Poszanowanie godności pacjenta oraz przetwarzanie danych pacjentów zgodne z wymogami prawa to kwestia fundamentalna w sektorze zdrowia. Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych mające dostęp do najbardziej wrażliwych danych, bo dotyczących stanu zdrowia powinny dochować najwyższej staranności, aby przetwarzać dane pacjentów zgodnie z przepisami prawa.

Kwestią podstawową dla przestrzegania w/w praw jest ograniczenie ryzyka ujawnienia danych osobowych dotyczących pacjenta poprzez stosowanie różnych środków technicznych i organizacyjnych. Zachowanie odpowiedniej odległości między łóżkami, zachowanie odpowiedniej odległości od stanowiska rejestracji, unikanie omawiania stanu zdrowia pacjentów w miejscach, gdzie przebywają osoby nieuprawnione a także np. używanie ściszonego głosu.

Dzisiaj chciałabym zatrzymać się nad poradą używania w stosunku do pacjenta ściszonego głosu. Czy porada ta ma sens, kiedy powinna być przestrzgana, czy jej respektowanie może przyczynić się do poszanowania praw pacjenta i zgodnego z prawem przetwarzania jego danych.

Używanie ściszonego głosu do pacjenta. Taki prosty środek, niewymagający ani wielkich nakładów finansowych, ani organizacyjnych, poza samodyscypliną osób, może znacząco przyczynić się do zapewnienia niezbędnej  dla pacjenta intymności. Nawet zachowanie odpowiedniej odległości od gabinetu lekrskiego czy stanowiska rejestracji, może okazać się niewystarczającym środkiem, gdy lekarz czy inna osoba obsługująca pacjentów, mająca donośny głos, nie ściszy go nieco.

Osobiście miałam okazję przekonać się o słuszności tej prostej porady, gdy czekając w poradni przed gabinetem lekarskim słyszałam prowadzoną przez lekarza rozmowę z pacjentem, który znajdował się w środku. Zwiększenie odległości oczekujących od gabinetu lekarskiego, w tym konkretnym przypadku, ze wzgledu na dość wąski korytarz i inne gabinety tuż obok, w mojej ocenie byłoby niemożliwe. Inna rzecz, że lekarz rzeczywiście miał mocny głos i mówił pełną piersią.

Oczekując więc na swoją kolejność nie opuszczała mnie myśl, że za chwilę, gdy ja będę w środku, inni będą słyszeli moją rozmowę z lekarzem. Mało komfortowe uczucie. Postanowiłam przynajmniej  używać ściszonego głosu. Trochę zadziałało, gdyż pan doktor również obniżył ton swojego głosu.

Zastosowanie drzwi dźwiękoszczelnych być może w tym przypadku byłoby najlepszym rozwiązaniem. Jednak jest to już rozwiązanie wymagające pewnych nakładów finansowych, chociaż czasami rzeczywiście niezbędne. Natomiast w  wielu sytuacjach już samo ściszenie głosu może być wystarczające i zapewnić niezbędną pacjentowi intymność.

Inna sprawa, że w dalszym ciągu są miejsca na mapie Polski i są lekarze, którzy nie widzą nic zdrożnego w rozmowie z pacjentem na temat jego stanu zdrowia w obecności osób postronnych. To takie przypadki, które  są w sposób oczywisty negatywne dla wszystkich.

Zasada używania ściszonego głosu w rozmowach z pacjentem nie musi być stosowana bezwzględnie we wszsytkich sytuacjach udzielania pomocy medycznej czy udzielania świadczeń. W sytuacjach ratowania zdrowia lub życia  pacjenta należy uznać prymat tych wartości  poświęcając dobro jakim jest ochrona danych osobowych.

Reasumując, stosując tę prostą zasadę mówienia ściszonym głosem do pacjenta, możemy zapewnić poszanowanie godności pacjenta a także prawidłowe przetwarzanie  jego danych osobowych dotyczących zdrowia.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: