kancelaria@przetwarzaniedanych.pl

Kancelaria na Facebooku

Kancelaria na Linkedin

Przetwarzanie danych

Każdy kto wykonuje  działaność zarobkową lub zawodową lub statutową przetwarza dane osobowe osób fizycznych powinien spełnić obowiązki w zakresie ochrony tychże danych.

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych najczęściej odbywa sie w celach marketingowych Administratorów danych, którzy organizują:

programy lojalnościowe, programy partnerskie, konkursy, wysyłają do klientów newslettery, kartki na święta, smsy konkursowe itd.

Przetwarzanie danych ma miejsce także w sytuacjach, gdy dane osobowe są przetwarzane dla potrzeb realizacji umowy zawartej z klientem nawet, jeśli dane te są tylko przechowywane np. dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń.

Przetwarzanie może odbywać się również, gdy przepis prawa na to zezwala. Chodzi tutaj o przepisy szczególne, inne niż ustawa o ochronie danych osobowych, które mogą zawierać szczególne regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Na przykład policja ma prawo przetwarzać dane osobowe na potrzeby prowadzonych przez nią postępowań.

W przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych najczęściej będzie nam potrzebna zgoda osoby, chyba, że powołamy się na usprawiedliwony interes administratora danych, dane będą przetwarzane w celach marketingu własnych produktów i usług oraz administrator dopełni obowiązku informacyjnego wobec osoby, której dane ma zamiar przetwarzać.

Przetwarzanie danych osobowych wymaga od administratora danych podstawy prawnej (zgoda, umowa, przepis prawa, usprawiedliwony cel), spełnienia obowiązków informacyjnych, rejestracji zbiorów, zabezpieczenia danych odpowiednio do zagrożeń i kategorii danych, wdrożenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

W przypadku uchybienia powyższym obowiązkom administrator danych może ponieść odpowiedzialność karną, cywilną i administracyjną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: