kancelaria@przetwarzaniedanych.pl

Kancelaria na Facebooku

Kancelaria na Linkedin

Prawa podmiotów danych

Prawa podmiotów danych to obszar, który przez przepisy RODO został znacząco rozbudowany w porównaniu z wcześniejszymi przepisami. RODO poświęca prawom podmiotów cały rozdział, jednak musisz pamiętać, iż rozdział ten nie stanowi katalogu zamkniętego, gdyż prawa podmiotów danych wynikają także choćby z zasad zawartych w innych przepisach.

W związku z powyższym możemy mówić o prawach podmiotów danych w ujęciu wąskim, skategoryzwanych w rodziale trzecim RODO i będą to:

 1. prawo do przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji,
 2. prawo do bycia poinformowanym o przetwarzaniu danych przy zbieraniu danych od osoby, której dane dotyczą,
 3. prawo do bycia poinformowanym o przetwarzaniu danych przy zbieraniu danych z innych źródeł niż od osoby, której dotyczą,
 4. prawo dostępu do danych,
 5. prawo do sprostowania danych,
 6. prawo do usunięcia danych,
 7. prawo do ograniczenia przetwarzania,
 8. prawo do powiadamienia o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania odbiorców, którym ujawniono dane,
 9. prawo do przenoszenia danych,
 10. prawo do sprzeciwu,
 11. uprawnienia związane z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w indywidualnych przypadkach.

Dodatkowo jako przykłady praw niewymienionych w rozdziele RODO poświęconym temu tematowi można wskazać:

 1. prawo do wyrażenia i wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo do poinformowania o naruszeniu ochrony danych,
 3. prawo do przetwarzania danych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
 4. prawo do adekwatnego przetwarzania danych,
 5. prawo do ograniczonego w czasie przetwarzania danych,
 6. prawo do kontaktowania się z inspektorem danych osobowych,
 7. prawo do wniesienia skragi do organu nadzorczego,
 8. prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu,
 9. prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu,
 10. prawo do odszkodowania.

Jak wynika z powyższego katalog praw przysługujących podmiotom danym na gruncie RODO jest naprawdę szeroki. Prawa te każdy administrator powinien umieć rozpoznać, aby  je respektować. Świadomość i umiejętność nazwania praw podmiotów danych jest także niezbędna w celu uwzględniania ich we wszystkich procesach przetwarzania danych osobowych i analizach tych procesów dla zapewnienia im zgodności z RODO.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: