kancelaria@przetwarzaniedanych.pl

Kancelaria na Facebooku

Kancelaria na Linkedin

Usługi świadczone przez internet

W zasadzie obrót prawny w internecie opiera się właśnie na świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wszyscy mnie więcej kojarzą, iż zapewne chodzi o świadczenie usług przez internet. Powszechnie przecież funkcjonują już zakupy przez internet, szkolenia przez internet, aplikacje biznesowe online. Wymieniać można by dalej.

Usługi świadczone drogą elektroniczną z uwagi na sposób ich świadczenia, właśnie przy pomocy internetu doczekały się własnych aktów prawnych, regulujących specyficzne dla tychże usług problemy. Są to regulacje tak na poziomie europejskim jak i krajowym.

Najważniejszym aktem prawnym na poziomie unijnym będzie więc dyrektywa o handlu elektronicznym, definiująca usługi świadczone drogą elektroniczną jako usługi społeczeństwa informacyjnego.  Zgodnie z dyrektywą usługa społeczeństwa informacyjnego jest usługą świadczoną za wynagrodzeniem, drogą elektroniczną i na indywidualne  żądanie odbiorcy.

Polska ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie definiuje czym jest usługa tylko czym jest świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zgodnie z tą definicją świadczeniem usługi będzie wykonywanie usługi bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania. Do zakresu tego zaliczymy również zawieranie umów przez internet mimo, iż wykonywanych poza siecią na przykład klasyczna sprzedaż towarów.

Zasygnalizowane powyżej regulacje obejmują specyficzne dla tej tematyki problemy. Dotyczą one głównie obowiązków usługodawców internetowych, zasad wyłączania odpowiedzialności usługodawców oraz zasad ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystająych z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Kupując więc towar, usługę, dostęp do usługi lub sprzedając towar czy usługę przez internet (gdy czynimy to zawodowo) pamiętajmy, że istnieją uregulowania prawne, ktore regulują w sposób szczegółowy ten obszar zagadnień. W następnych wpisach bardziej szczegółowo omówię niektóre z nich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: