kancelaria@przetwarzaniedanych.pl

Kancelaria na Facebooku

Kancelaria na Linkedin

Oświadczenie prasowe Grupy Roboczej Art. 29


Grupa Robocza Art. 29 wzywa do szybkiego przyjęcia pakietu reform ochrony danych osobowych
Oświadczenie Grupy Roboczej Art. 29 w sprawie stanu negocjacji pakietu reform ochrony danych osobowych: Grupa Robocza wzywa wszystkie zaangażowane strony do zintensyfikowania ich wysiłków mających na celu przyjęcie pakietu reform ochrony danych osobowych przed końcem obecnej kadencji organów Unii zaangażowanych w proces legislacyjny.

Aby zapewnić spójne i zharmonizowane stosowanie zasad, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, Komisja Europejska przedstawiła kompleksowe ramy prawne w styczniu 2012 r.

Propozycja Komisji rozszerza ochronę praw podstawowych obywateli Unii Europejskiej poprzez zapewnienie, że europejskie zasady ochrony danych będą miały zastosowanie do spółek, które nie są zarejestrowane w Unii Europejskiej, jeśli oferują one towary i usługi europejskim konsumentom lub monitorują ich zachowania.

Dodatkowo, doniesienia o narodowych programach inwigilacji negatywnie wpłynęły na zaufanie obywateli do rządów oraz ekonomii cyfrowej i mogą być przeszkodą w osiągnięciu jej pełnego potencjału.

Niestety mniejszy postęp nastąpił w Radzie, gdzie negocjacje ciągle trwają, w szczególności dotyczą one możliwości współpracy pomiędzy organami ochrony danych osobowych. Grupa Robocza podkreśla, że szybkie przyjęcie projektu pakietu dot. ochrony danych osobowych doprowadzi do utworzenia niezbędnych ram oraz koniecznych narzędzi do zapewnienia efektywnej i skutecznej współpracy, niezależnie od wzrastającej współpracy pomiędzy organami ochrony danych, która ma już miejsce, w szczególności w zakresie egzekwowania.

Konkluzje Rady Europejskiej z października 2013 stanowią, że w celu wspierania zaufania obywateli i biznesu do ekonomii cyfrowej, terminowe przyjęcie mocnych ogólnych ram prawnych ochrony danych osobowych ma zasadnicze znaczenia dla zrealizowania jednolitego rynku cyfrowego do 2015 r.

Grupa Robocza wzywa wszystkie zaangażowane podmioty do intensyfikacji wysiłków w celu zapewnienia, że porozumienie nad ostatecznym tekstem zostanie osiągnięte przed końcem kadencji organów Unii zaangażowanych w proces legislacyjny.

Grupa Robocza Artykułu 29 ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych to niezależny organ doradczy w sprawach ochrony danych i prywatności, powołany na mocy artykułu 29 Dyrektywy o ochronie danych 95/46/WE. W skład tego organu wchodzą przedstawiciele krajowych organów ochrony danych z państw członkowskich UE, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych oraz Komisji Europejskiej.  Grupa Robocza realizuje to zadanie wydając rekomendacje, opinie i dokumenty robocze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: