kancelaria@przetwarzaniedanych.pl

Kancelaria na Facebooku

Kancelaria na Linkedin

Rozporządzenie unijne w sprawie ochrony danych osobowych jeszcze w tym roku

Rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych znajduje się obecnie w fazie trilogu i po jego zakończeniu należy spodziewać się przyjęcia rozporządzenia jeszcze w tym roku.

Z punktu widzenia GIODO ważnym rozwiązaniem jest przyznanie organom ds. ochrony danych kompetencji do nakładania kar finansowych. Jest to niezbędne do skutecznej realizacji prawa do ochrony danych osobowych, które aktualnie jest słabo egzekwowane i często wręcz lekceważone.

W związku z finalizacją prac nad projektem unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych w GIODO powstała komisja, której zadaniem jest przygotowanie Polski do wdrożenia przepisów unijnych. Trwają także prace nad nowelizacją polskiej ustawy, tak by możliwość wprowadzenia kar finansowych wprowadzić wcześniej. Celem jest łatwiejsze przygotowanie się do nowych przepisów i płynniejsze ich wdrożenie.

18 września b.r w GIODO odbyła się konferencja naukowa poświęcona właśnie nowym przepisom prawa ochrony danych osobowych.

Podczas konferencji ze strony przedstawicieli GIODO  padły informacje, iż aktualnie GIODO będzie przeprowadzał kontrole dwiema drogami – poprzez sprawdzenia czyli kontrole ABI-ch oraz poprzez kontrole jednostek, w których taki urzędnik nie został wyznaczony lub nie działa.

O sprawdzeniu, jako nowym obowiązku ABI ale także administratora danych osobowych, który ABI nie powołał pisałam tutaj.

Według przedstawicieli GIODO brak powołania w jednostce ABI może stanowić domniemanie, iż poziom ochrony danych osobowych w tych jednostkach jest niewystarczający. Kontrole mogą być też przeprowadzane w podmiotach, które mają ABI-ego, jeśli zaistnieją przesłanki świadczące, iż przetwarzanie danych jest niewłaściwe.

Po wejściu w życie nowych przepisów z początkiem roku wszyscy się zastanawiali kto będzie miał więcej kontroli czy firmy, które powołają ABI czy może te, które ABi nie powołają.

Z ostatnich doniesień wynika, że GIODO będzie kontrolował jednak bardziej tych, którzy oficjalnie ABI nie powołali. Jest to już jakieś stanowisko w sprawie niedawnej nowelizacji krajowej ustawy o ochronie danych osobowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: