kancelaria@przetwarzaniedanych.pl

Kancelaria na Facebooku

Kancelaria na Linkedin

Odwołanie ABI w okresie przejściowym

Debata wokół nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych dotycząca ABI nie milknie. Dochodzą nowe głosy i nowe wątpliwości. Prezentowane stanowiska wśród zainteresowanych stron są bardzo różne od zdecydowanie pozytywnych po negatywne.

Jedno jest pewne w dalszym ciągu zarówno przedsiębiorcy jak i ABI nie do końca wiedzą na czym stoją. Niepewność ta potęguje niechęć do nowej regulacji.

Faktem jest, że z dniem 1 stycznia 2015 r. ustawa w znowelizowanej postaci zaczęła obowiązywać. Faktem jest też to, że dotyczy ona w tej chwili całej rzeszy ABI powołanych na gruncie starych przepisów.

Dodatkowo w świetle wprowadzonych nowelą przepisów przejściowych do ABI powołanych w oparciu o przepisy sprzed 1 stycznia 2015 r., stosuje się przepisy nowej ustawy, do czasu zgłoszenia ich do Rejestru GIODO, nie później jednak niż do 30 czerwca.

Oznacza to, że ABI powołani przed 1 stycznia 2015 r. i nie odwołani przed tą datą objęci zostali nową regulacją nawet, jeśli nie zostali jeszcze zgłoszeni do rejestru GIODO. Problem jednak w tym, że w dalszym ciągu brakuje przepisów wykonawczych precyzujących tryb i sposób wykonywania tychże obowiązków. Taka sytuacja potęguje dezorientację wśród przedsiębiorców, którzy podejmują decyzję odwołaniu ABI.

Czy ABI w okresie przejściowym  może być odwołany. Doktryna prawnicza jest zgodna, że ABI powołany na mocy starych przepisów  w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. tj. w okresie przejściowym może zostać odwołany.

Nowelizacja przewiduje zarówno powołanie do pełnienia funkcji ABI jak i odwołanie. Nie ma więc przeszkód, aby “stary” ABI w okresie przejściowym mógł być odwołany. Wraz z tą decyzją odpada obowiązek zgłoszenia ABI do rejestru GIODO oraz szereg obowiązków wprowadzanych przez nowe przepisy.

Pamiętać jednak należy, że odwołanie ABI nie zwalnia administratora danych z odpowiedzialności za zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami w swojej organizacji.

Ustawa mówi wyraźnie, iż w przypadku niepowołania ABI określone zadania wykonuje sam administrator danych, który oczywiście nie musi tych obowiązków wykonywać osobiście. W szczególności administrator danych, który jest jednostką organizacyjną określone ustawą obowiązki będzie wykonywał przy pomocy wyznaczonych w tym celu osób.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: