kancelaria@przetwarzaniedanych.pl

Kancelaria na Facebooku

Kancelaria na Linkedin

Dane osobowe w zamówieniach publicznych

Umowy w sprawach z zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

Informacją publiczną jest “wszelka informacja o sprawach publicznych”, w tym informacja o treści dokumentów urzędowych oraz o majątku publicznym. W tym zakresie mieści się również treść umów zawieranych na zasadach określonych przepisami o zamówieniach publicznych.

Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) w administracji publicznej lub jednostkach realizujących cele publiczne musi rozstrzygnąć w jakim zakresie zezwolić na udostępnianie danych osobowych znajdujących się w umowach zawieranych w trybie zamówień publicznych.

Z pomocą przychodzą mu przepisy prawa, które wprost mówią, iż umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu.  Niemniej jednak przepisy nie regulują szczegółowego sposobu i trybów udostępniania przedmiotowych umów.

Umowy w sprawach z zamówień publicznych nie zostały objęte obowiązkiem udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej, należy zatem przyjąć, że udostępniane są jedynie na wniosek – na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

O sposobie udostępniania umów w sprawach z zamówień publicznych, zakresie informacji w tym informacji o danych osobowych podlegających  udostępnieniu napiszę już w kolejnym artykule na blogu.

 

One comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: