Ewentualne roszczenia po zakończeniu rekrutacji – uwagi do Poradnika PUODO

Nie milkną komentarze do wydanego ostatnio przez PUODO Poradnika dla pracodawców. Jedną z kwestii budzącą wątpliwości komentujących, była zawarta w Poradniku opinia o braku możliwości przetwarzania przez pracodawców danych kandydatów do pracy, po zakończeniu rekrutacji, w celu zabezpieczenia się przed ich ewentualnymi roszczeniami.

„Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych tylko w celu zabezpieczenia się przed ewentualnym przyszłym i niepewnym roszczeniem osoby, której dotyczą”

W uzasadnieniu dla tak postawionej tezy czytamy:

„W przeciwnym razie może pojawić się wątpliwość jak długo należy przetwarzać dane osobowe, jeżeli ta osoba nie zdecyduje się na wytoczenia powództwa przeciwko pracodawcy. W toku rekrutacji nie powstaje żaden stosunek zobowiązaniowy pomiędzy kandydatem do pracy, a pracodawcą. Brak jest dokonania wzajemnych rozliczeń lub możliwości zarzucenia drugiej stronie niewykonania umowy lub nieprawidłowego jej wykonania. Nie ma więc podstaw do uznania, że pracodawca jest uprawniony do przetwarzania danych z uwagi na konieczność ustalenia bądź nie, istnienia roszczenia. Działanie pracodawcy stanowiłoby przetwarzanie danych kandydata „na wszelki wypadek”.  Czytaj więcej

Ochrona prywatności w miejscu pracy Część I

 

W ramach Projektu Partnerskiego Leonardo da Vinci “Zwiększanie świadomości w zakresie ochrony danych osobowych wśród pracowników zatrudnionych w krajach Unii Europejskiej organy ochrony danych z Polski, Czech, Bułgarii i Chorwacji opracowały publikację „Ochrona prywatności w miejscu pracy”. Przewodnik dla pracowników”.

Poniżej zamieszczam kilka cennych zaleceń publikacji przydatnych w procesie rekrutacyjnym.

 1. Unikaj umieszczania w swoim CV danych zbędnych w procesie rekrutacji.

2. Pamiętaj, że masz prawo odmowić podania potencjalnemu pracodawcy żądanych przez niego danych, jeżeli brak jest przepisow prawnych zobowiązujących cię do ich ujawnienia.

3. Udziel wyraźnej zgody na przetwarzanie danych jeżeli:

1) chcesz, aby twoje dane były przetwarzane w ramach przyszłych rekrutacji,

2) korzystasz z usług agencji zatrudnienia,

3) z własnej inicjatywy ujawniasz potencjalnemu pracodawcy dane szczegolnie chronione.

4. Pamiętaj, że w każdym czasie możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych!

5. Upewnij się, że posiadasz pełne informacje o sposobie i celach przetwarzania danych przez określony podmiot, zanim udostępnisz mu swoje dane osobowe.

6. Szukając pracy poprzez Internet, korzystaj wyłącznie ze sprawdzonych i zaufanych stron

7. Pomyśl o bezpieczeństwie swoich danych zanim zamieścisz CV w Internecie – CV wprowadzone raz do Internetu będzie w nim dostępne, nawet jeżeli usuniesz je ze strony internetowej, na ktorej zostało pierwotnie zamieszczone!