Nowy numer Poradnika ABI już dostępny

Kolejny numer Poradnika ABI już jest dostępny. Tym razem poradnik został poświęcony kompleksowemu omówieniu przetwarzania danych osobowych pracowników.

Zdarza się niestety, iż administratorzy danych sądzą, że jeśli zbiór danych osobowych pracowników nie podlega zgłoszeniu to problem mają z głowy. Nic bardziej mylnego, gdyż zwolnienie ze zgłoszenia rejestracji zbioru w GIODO nie oznacza wyłączenia spod reżimu przepisów o ochronie danych osobowych.

Często zbiory danych osobowych to są ogromne bazy danych osobowych pracowników, zawierające nierzadko dane wrażliwe podlegające  szczególnej ochronie prawnej.

Dodatkowo przetwarzanie danych osobowych pracowników w związku z używaniem nowych technologii. Prawie każda firma posiada swoją witrynę internetową, często publikowane są tam dane osobowe pracowników do kontaktów, ale bywa, że i wizerunki pracowników. Bywa, że pracownikowi zostaje powierzone zadanie prowadzenie strony fanowskiej na FB. Są to sytuacje, które wymagają analizy w świetle wymagań prawa ochrony danych osobowych i odpowiedniej ich kwalifikacji w kontekście tych przepisów.

Kolejna kwestia wynikająca z braku świadomości konsekwencji dotyczy braku stosownych upoważnień pracowników do przetwarzania danych osobowych. Należy pamiętać, że udostępnianie danych osobowych osobom nieupoważnionych jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Dodatkowo upoważniając pracowników i odbierając od nich zobowiązanie do poufności zabezpieczamy się na przyszłość przed nielojalnością pracowników. Sytuację, w których pracownicy poprzez bezprawne rozporządzanie informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa narazili pracodawcę na wymierne szkody nie należą do rzadkości. Pracodawcy jednak zapominają, iż zaniedbania formalne uniemożliwiają im późniejsze skuteczne dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem tajemnicy.

Bardzo ciekawą kwestią jest prawo do kontroli pracownika podczas wykonywania pracy w szczególności w zakresie korzystania z telefonu komórkowego czy internetu w celach niezwiązanych z wykonywaną pracą. Jest to o tyle istotna kwestia, że kontrola nie spełniająca wymagań prawnych w tym zakresie naraża pracodawcę na odpowiedzialność karną, cywilną oraz administracyjną wobec pracownika.

Poradnik porusza i rozstrzyga wszystkie kwestie zasygnalizowane powyżej a także wiele innych.

W poradniku omówiona została również bardzo ciekawa instytucja nowego prawa ochrony danych osobowych, które w ramach UE doczekało się finalizacji. Chodzi o prawo do zapomnienia, które poprzez wyrok TS w sprawie przeciwko Google Spain już jest stosowane. Publikacja omawia szczegółowo to nowe prawo.

Zachęcam do lektury wszystkich zainteresowanych.

Spis treści nowego Poradnika ABI znajdziesz TUTAJ.