“Twójstyl.pl” ofiarą piractwa

okladka_202874928351e7cf61592a7W chwili obecnej prawie wszyscy mamy już świadomość jaką wartość może mieć nazwa domeny. Początkowo główną funkcją domen internetowych była lokalizacja stron WWW w internecie. Jednak z czasem, gdy internet rósł w siłę domeny internetowe zaczęły być przedmiotem obrotu handlowego na masową skalę. Dzisiaj już prawie każdy zdaje sobie sprawę, iż dobra domena to połowa sukcesu, że może być cennym narzędziem reklamy i marketingu.

W sytuacji, gdy coś staje się poszukiwanym towarem zawsze znajdą się tacy, którzy chcieliby nieuczciwie na tym towarze zarobić i tak pojawił się cybersquatting czyli piractwo internetowe. Polega ono na rejestrowaniu domen z użyciem znanych znaków towarowych w celu ich komercyjnego wykorzystania, odsprzedania bądź zablokowania dostępu do internetu konkurentom. Ofiarą piractwa internetowego padł „Twójstyl.pl”. Właściciel domeny na skutek niedopatrzenia nie uiścił opłaty rocznej z tytułu utrzymania domeny, co zauważyła piracka spółka i zarejestrowała domenę na swoją rzecz. Tym samym uzyskała dostęp do szerokiej rzeszy czytelników czasopisma „Twój STYL” a co najważniejsze możliwość oferowania im swoich usług.

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji orzekł, iż takie działanie, jak opisane wyżej nastąpiło w złej wierze. Za takie działanie uznaje się rejestrację cudzej domeny dla uzyskania własnych korzyści ekonomicznych, zainteresowania użytkowników internetu swoimi stronami WWW lub innymi miejscem w sieci.   Sąd nie miał wątpliwości, iż zarejestrowanie przez pozwaną spółkę domeny zawierającej rozpoznawalny, renomowany znak towarowy wypełnia znamiona piractwa domenowego. Ponadto  Sąd uznał, iż takie działanie narusza ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a także nosi cechy czynu niedozwolonego oraz narusza dobra osobiste powodowej spółki właściciela znaku towarowego „Twój STYL”.

Jak widać podstaw, na których pokrzywdzony może oprzeć swoje roszczenie związane z naruszeniem praw do domeny internetowej jest sporo a linia orzecznicza nie pozostawia wątpliwości, że piractwo domenowe nie może być tolerowane.