Informacja handlowa, komunikat czy reklama

reklama

Za informację handlową ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną uważa każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód regulowany. Wyłączenia dotyczą informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej (podanie adres www czy adresu e-mail) oraz informacji neutralnej, nie służącej osiągnięciu efektu handlowego. Czyli reasumując usude uznaje każdy przekaz o charakterze reklamowym za informację handlową.

Zgodnie z prawem zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej.

Informacja handlowa, której dotyczy zakaz przewidziany w art. 10 ust. 1 u.ś.u.d.e., ma być skierowana do oznaczonego odbiorcy będącego osoba fizyczną. Przesłanka oznaczonego odbiorcy zostaje spełniona poprzez indywidualne adresowanie niezamówionej informacji handlowej

Zakazane jest wysyłanie niezamówionych informacji handlowych za pomocą wszystkich środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej. Choć więc najczęściej spam wysyłany jest w formie wiadomości e-mail, zakazane jest również wysyłanie niezamówionych informacji handlowych np. w SMS-ach czy MMS-ach. Niezamówioną informacją handlową będą również wiadomości przesyłane na konta użytkowników w portalach społecznościowych przy zastrzeżeniu, że dany portal służy komunikowaniu się za pomocą środków elektronicznych.

Natomiast dozwolone jest wysyłanie niezamówionych informacji handlowych na publiczne miejsca Internetu, jak np. grupy i fora dyskusyjne oraz za pomocą np. faksu czy tradycyjnej poczty.

Sprawa, która była przedmiotem badania sądu administracyjnego dotyczyła klienta banku, który zawarł z bankiem umowę karty kredytowej jak również korzystał z bankowości elektronicznej. Przy okazji zawierania tejże umowy wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Następnie jednak wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tych celach. Po zgłoszeniu sprzeciwu klient po wejściu na stronę banku i zalogowaniu się na swoje konto w dalszym ciągu widział reklamy, które były wyświetlane na stronie głównej banku. Zgodnie z prawem po zgłoszeniu przez klienta sprzeciwu Bank nie posiadał podstawy do przetwarzania jego danych w celach marketingowych. Powinien był zaprzestać wysyłania reklam do tego klienta bez względu na formę i środki technicznej użyte do tej reklamy. Bank podnosił, iż wyświetlany komunikat nie może stanowić niezamówionej informacji w rozumieniu prawa, gdyż był skierowany do anonimowego internauty a ponadto nie jest informacją handlową, gdyż nie spełnia wszystkich wymaganych prawem dla informacji handlowych przesłanek.

Sąd uznał jednak, iż fakt umieszczenia tego komunikatu na stronie internetowej skarżącego Banku nie zmienia w niczym oceny, iż komunikat ten jest reklamą, jednakże skierowaną do anonimowych odbiorców. Dlatego na tym etapie wyświetlania się reklamy nie można domagać się od Banku respektowania sprzeciwu kleinta wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych, choćby z tej prostej przyczyny, iż na tym etapie internauta nie jest dla Banku znany, ale anonimowy. Dopiero gdy następuje spersonalizowanie internauty, co miało niewątpliwie miejsce przy okazji korzystania przez klienta z internetowej usługi tego Banku – wykonania przelewu, Bank powinien wiedzieć, że emituje swoją reklamę wprost do osoby, która wniosła sprzeciw na przetwarzanie jej danych osobowych w celach marketingowych, a zatem nadal mimo wyraźnego sprzeciwu takiej osoby łączy ją ze swoją reklamą, ze swoim materiałem marketingowym, czym narusza ustawę o ochronie danych osobowych.

Z uwagi na powyższe przedsiębiorcy wysyłający lub emitujący informacje handlowe wobec oznaczonych odbiorców środkami komunikacji elektronicznej powinni zachować ostrożność i zadbać o zgody odbiorców na takie działania, aby nie zarzucono im działań niezgodnych z prawem. W przypadku działań marketingowych zawsze należy zachować czujność i przeanalizować czy mamy podstawy do prowadzenia tych działań wobec określonych osób oraz w określony sposób. Jak widać z powyższego nawet wyświetlanie reklam na własnej stronie nie zawsze jest bezpieczne, jeśli nie dysponujemy odpowiednimi zgodami.