E-mailing

Za mailing uznaje się przesyłanie informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej (e-mail). Nie brakuje opinii, iż to właśnie e-mailing jest najskuteczniejszym i najtańszym narzędziem reklamy w Internecie. Wpływa na to łatwość korzystania z poczty elektronicznej, niski koszt i szybkość e-maili.

Mailing – przekazywanie informacji handlowej do oznaczonych odbiorców za pomocą poczty elektronicznej, ale też na forach, portalach społecznościowych.

  1. Newsletter

E-maile bardzo często mają też postać newslettera – jest to rodzaj biuletynu skierowanego do kręgu klientów lub potecjalnych klientów. Mogą one przypominać i zachęcać subskrybentów do powtórnego odwiedzania strony WWW danego przedsiębiorcy, informować o swoich produktach, budować lojalność wśród istniejących klientów.

Aby w ogóle rozpocząć dialog z internautą, a potem móc go kontynuować, reklamodawca w pierwszej kolejności musi uzyskać jego zgodę na przesłanie reklamy poprzez e-mail.

  1. Warunki uzyskania zgody na przesłanie e-mailingu

Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

Zgoda odbiorcy nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści oraz może być odwołana w każdym czasie. W milczeniu odbiorcy  nie można upatrywać dorozumianej  zgody na przesłanie informacji handlowej.

Należy podkreślić, że samemu udostępnieniu adresu elektronicznego musi towarzyszyć zgoda na przesyłanie na ten adres informacji handlowych.

Zgoda musi więc obejmować przesyłanie informacji handlowej za pomocą konkretnego środka komunikacji elektronicznej wobec tego zgoda na przesyłanie wiadomości e-mail nie oznacza możliwości przesyłania informacji handlowych na telefon komórkowy.

Przykładowo adres elektroniczny wykorzystywany w kontakatch zawodowych lub też podany na firmowych stronach internetowych nie może być wykorzystywany do wysłania informacji handlowej bez wyraźnej zgody na ten rodzaj komunikacji.

Ponadto zgodna na przesyłanie informacji handlowych nie może wynikać ze zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. W treści formularza klauzula zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną powinna być wyodrębniona od klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Zakazana informacja handlowa

Właśnie otrzymałam wiadomość z zapytaniem o zgodę na przesłanie informacji handlowej dotyczącej warsztatów na temat skutecznej windykacji, które odbędą się w Warszawie. Dalej podana jest dokładna data prowadzenia warsztatów, konkretna cena, którą należy uiścić za uczestnictwo.

W e-mail’u prosi się odbiorcę o udzielenie zgody na przesłanie informacji handlowej dotyczącej tychże warsztatów podczas, gdy większość informacji zawiera już samo zapytanie o zgodę.

W internecie zapytań takich krąży bez liku i każdy bez wątpienia miał okazję otrzymać podobne zapytanie, jak ja dzisiaj.

Wysyłanie informacji handlowych pocztą elektroniczną wymaga uprzedniej i wyraźnej zgody odbiorcy informacji. Oznacza to, że zakazane jest wysyłanie informacji handlowej drogą elektronczną bez zgody odbiorców.

O informacji handlowej i jej definicji w świetle prawa pisałam tutaj https://przetwarzaniedanych.pl/zimowa-lawina-rabatow/.

W polskim porzadku prawnym zakazane jest wysyłanie reklam do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną. Oznacza to, że dopszuczalne będzie wysyłanie ofert i innych wiadomości marketingowych na adresy firmowe, ale takie, które nie zawierają danych osobowych osób fizycznych.

Na wstępie dałam przykład  zapytania o zgodę na przesyłanie informacji handlowej, przesyłanego do odbiorcy jako tzw. pierwszy e-mail .  Jednakże e-mail ten w swojej treści oprócz  prośby o wyrażnie zgody na przesyłanie informacji zawierał też informację handlową sensu stricte. Taka praktyka nie może znaleźć usprawiedliwienia w obowiązujących rzepisach a informacja taka musi być zakwalifikowana jako zakazana informacja handlowa.

“Zimowa lawina rabatów”

 lawian ta

W dniu 12 stycznia 2011 r. Jan Nowak pełniący w Spółce XYZ Sp. z o.o. funkcję prokurenta otrzymał na służbowy adres mailowy wiadomość elektroniczną zatytułowaną „Zimowa lawina rabatów”.

W treści maila znajdowała się następująca informacja: „Państwa adres e-mail uzyskaliśmy z ogólnie dostępnych źródeł. Kliknięcie na poniższy link oznacza wyrażenie zainteresowania newsletterem (…) oraz chęć jego otrzymania. Dziękujemy.

Powyższa wiadomośc została wysłana przez Agencję reklamową, która na zlecenie Klienta wysłała zacytowany wyżej mailing.

Jan Nowak  pełni funkcję prokurenta w spółce XYZ Sp. z o.o. Nie wyrażał on nigdy zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Agencję ani podmiot na zlecenie, którego został wysłany e-mail.

Prokurent Jan Nowak uznał, iż jego prywatność została zakłócona a tym samym prawa osobiste naruszone. Na tej podstawie wystąpił do Sądu z żadaniem zaplaty kwoty pieniężnej tytułem zadośćuczynienia.

Jak wiesz zakazane jest w polskim porządku prawnym przesyłanie niezmówionej informacji handlowej. Niezamówionej tj. takiej, na którą odbiorca nie wyraził uprzednio zgody. Co ciekawe polskie przepisy nie zabraniają wysyłania niezamówionej informacji jako takiej. Zakaz dotyczy przesyłania środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczą informacji, która zakwalifikować można jako handlową.

W tym momencie musisz wiedzieć, iż informacją handlową zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest każda informacja służąca promocji towarów, usług lub też wizerunku. Informacja handlowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest więc równoznaczna z przekazem o charakterze reklamowym, nie zaś z przekazem o charakterze czysto informacyjnym.

Jeśli przyjrzymy się bliżej informacji, która została wysłana do naszego Jana Nowaka to już sam tytuł “zimowa lawina rabatów” pozwala zakwalifikować ten komunikat jako informację handlową a zważywszy brak zgody także jako niezamówioną informację handlową czyli spam.

Jaki wyrok zapadł w zasygnalizowanej sprawie i co z tego wynika bedzie przedmiotem kolejnego wpisu.