kancelaria@przetwarzaniedanych.pl

Kancelaria na Facebooku

Kancelaria na Linkedin

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI dla www.przetwarzaniedanych.pl 

Niniejsza polityka prywatności witryny (“Polityka prywatności”) opisuje, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przekazujemy i ujawniamy informacje dotyczące użytkownika (“Dane osobowe“), które możemy uzyskać za pośrednictwem  witryny www.przetwarzaniedanych.pl (dalej „Serwis” lub „Kancelaria”). Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

 1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Kancelaria Radcy Prawnego Mariola Malicka,

 1. Rynek Solny 1,

22-400 Zamość

NIP: 1131754993

Tel. +48 506 409 691

 

 1. Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: kancelaria@przetwarzaniedanych.pl telefonicznie pod numerem + 48 506 409 619  lub pisemnie na adres siedziby administratora

 

 1. Cele są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe oraz podstawa prawna ich przetwarzania?

Na podstawie Pani/Pana zgody, przetwarzamy udostępnione dane osobowe w celach przesłania zamówionego  Newslettera.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną w celu subskrypcji Newslettera może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak została wyrażona. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dopóki nie wycofa Pani/Pan swojej zgody.

Zgodę na wysyłkę Newslettera, może Pan/Pani wycofać w każdym momencie także poprzez wysłanie na adres kancelaria@przetwarzaniedanych.pl  informacji o rezygnacji z Usługi.

Na podstawie uzasadnionego interesu, przetwarzamy udostępnione dane osobowe w celach zamieszczenia komentarzy do artykułów publikowanych na blogu lub w celu obsługi prośby lub zapytania kierowanego do Serwisu.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka).

 

 1. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu:

wycofania przez Panią/Pana zgody na subskrypcję Newslettera.

Pani/Pana dane udostępnione w celu publikacji komentarza będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Dane przetwarzane w celu obsługi prośby lub zapytania będą usuwane niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

 

 1. Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwa subskrypcja Newslettera.

 

 1. Do jakich odbiorców przekazywane będą Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe  nie będą udostępnione podmiotom trzecim.

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 

 1. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się  w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

 1. Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych na adres: kancelaria@przetwarzaniedanych.pl .

 

 1. Cookies

Podczas korzystania z strony www.przetwarzaniedanych.pl w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe w formie tzw. cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach strony. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie, do których dostęp nie wymaga logowania.

Zgoda na przechowywanie ciasteczek – Przez korzystanie ze strony www.przetwarzaniedanych.pl  użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie ciasteczek w jego urządzeniu w celach wskazanych powyżej. Jeżeli przeglądarka internetowa nie zostanie skonfigurowana przez użytkownika w sposób wyłączający możliwość przechowywania ciasteczek na urządzeniu, niniejsza witryna zainstaluje ciasteczka niezwłocznie po jej załadowaniu. Jeśli użytkownik chce cofnąć zgodę na przechowanie ciasteczek w jego urządzeniu, może to uczynić w ten sposób, że samodzielnie usunie zainstalowane ciasteczka poprzez odpowiednie wykorzystanie ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki.

 

 1. Postanowienia dodatkowe

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kancelaria@przetwarzaniedanych.pl

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi Użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu Zmiany będą wprowadzane w sposób nie naruszający zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

Data:    25.05.2018 r.

Mariola Malicka

Prawnik / Audytor RODO

Tematyką w zakresie ochrony danych osobowych zajmuję się od kilku już lat. Szczególnie interesuje mnie prawo internetu i nowe technologie… [Więcej >>>]

Zapisz się do naszego newsleterra

Partner bloga

LexMonitor