kancelaria@przetwarzaniedanych.pl

Kancelaria na Facebooku

Kancelaria na Linkedin

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – wymuszona

Wielokrotnie pisałam o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Dzisiaj to samo ale na przykładzie z praktyki sądu ochrony konkurencji i konsumentów.

W regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną sklep zawarł postanowienie, iż klient dokonujący zakupu wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail innej Spółce oraz jednoczesnie również wyraża swoją zgodę na przetwarzanie danych w celu wypełnienia ankiety o dokonanej w sklepie transakcji. Tym samym regulaminem, jednym zapisem usługodawca, w tym przypadku sklep internetowy chciał upiec kilka pieczeni na jednym ogniu.

Jak wiadomo regulamin jest wzorcem umownym, jest umową, do której konsumenci przystępują bez możliwości negocjowania jej warunków. Chcąc kupić produkt w sklepie internetowym klikają “akcpetuję regulamin”. Akceptują tym samym wszystko, co się w treści takiego regulaminu znajduje. Między innymi zgody, o treści cytowanej wyżej. Trzeba jednak pamiętać, iż w celu realizacji umowy sklep internetowy może przetwarzać dane swoich klientów bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody.

Jednakże każdy inny, niż realizacja zakupu, cel wymaga uzyskania wyraźnej zgody konsumenta. W klauzuli opisanej powyżej połączono zgody na udostępnienie danych innemu podmiotowi, co jest odrebnym celem i wymaga odrębnej zgody ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu wypełnienia ankiety, co również stanowi odrębny cel.

A teraz szczypta teorii. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci oświadczenia woli musi zostać złożona świadomie, wyraźnie i co ważne swobodnie. Poprzez zmieszczenie w treści regulaminu oświadczeń o cytowanej wyżej treści konsument nie miał szans na swobodne udzielenie zgody. Jeśli chciał kupić towar musiał zaakceptować cały regulamin, ze wszystkimi jego postanowieniami.

Wielokrotnie pisałam, że praktyki łączenia w jednej klauzuli rożnych celów przetwarzania danych osobowych, do których zaliczymy również udostępnianie danych podmiotom trzecim, może spotkać się z negatywną oceną ze strony organów ochrony danych czy sądów.

Omawianą w niniejszym wpisie klauzulę sąd ochrony konkurencji i konsumentów uznał za niedozwolone postanowienie wzorca umowy i zakazał wykorzystywania go w umowach z konsumentami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: