kancelaria@przetwarzaniedanych.pl

Kancelaria na Facebooku

Kancelaria na Linkedin

Za naszą zgodą

dane Dane osobowe osób fizycznych są pod ochroną prawa, świadomość w tym zakresie stale wzrasta. Firmy przetwarzające dane osobowe swoich klientów dla celów zarobkowych, czyli administratorzy danych wiedzą, że jest to sfera podlegająca szczególnej ochronie. Powinni wobec tego wykonywać obowiązki nałożone na nich przez odpowiednie normy prawne. Wiadomo, że biznes potrzebuje danych osobowych swoich klientów, aby budować z nimi relacje przy pomocy odpowiednich narzędzi marketingowych. Oferty handlowe, karty rabatowe, bony upominkowe, esemesy o promocjach i wyprzedażach to tylko  niektóre gratyfikacje otrzymywane w zamian za dane osobowe. Normą już stało się, że w świecie realnym czy wirtualnym ma miejsce nieustanna praktyka pozyskiwania danych osobowych w celach biznesowych. Nie negując jednakże takiego trendu, z którego dla obu stron powinny płynąć korzyści, należy pamiętać o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych. Konsumenci powinni pamiętać, iż są odpowiedzialni za swoje dane, za ich udostępnianie i zacząć czytać umowy, regulaminy, formularze, treści przy okienkach zgody w witrynach internetowych czy wszędzie tam, gdzie odbierane są od nich zgody na przetwarzanie danych. Większość z nas robi to niechętnie lub wcale, zaznaczamy okienka, klikamy ok. tak na prawdę nie wiedząc, na co się godzimy.

 Na przedsiębiorach ciąży szereg obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Jednym z nich jest posiadanie odpowiedniej podstawy uprawniającej do wykorzystywania danych osobowych.

Piszę dzisiaj o zgodzie, jako przesłance pozwalającej na legalne przetwarzanie danych, jednakże nie jest to jedyna a jedna z  przesłanek przewidzianych przez prawo, co w doktrynie często jest podkreślane. Zgoda jednakże wydaje się tą pierwszą, podstawową i najczęściej używaną podstawą uprawniającą do wykorzystywania danych osobowych. Jednakże zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna spełniać określone wymogi prawne, aby mogła być uznana za skutecznie wyrażoną.

Przedsiębiorcy zbierający dane, formułując klauzule zgody powinni mieć na uwadze,  że zgoda nie może być domniemana ani dorozumiana na przykład z zachowań użytkowników czy wynikać z regulaminów, których treści nie były dostępne bezpośrednio przy wyrażaniu zgody. W zasadzie najlepiej, jeśli zgoda na przetwarzanie danych osobowych będzie odpowiednio wyodrębniona od innych oświadczeń woli. Pamiętać należy, aby w klauzulach dokładnie określać cel przetwarzania danych, gdyż administrator danych jest związany tym celem i nie wolno mu poddawać danych dalszemu przetwarzaniu, niezgodnemu z pierwotnym celem.

Klauzule zgody powinny być skonstruowane w sposób pozostawiający swobodę wyboru. Nie może być tak, że w jednej klauzuli zawarta jest zgoda na przetwarzanie danych w różnych celach, bez pozostawienia w tym względzie opcji wyboru. Obie strony obrotu danymi muszą wykazać się odpowiednią wiedzą i rozwagą. Jednakże to na przedsiębiorcach przetwarzających dane osobowe ciążą liczne obowiązki administracyjne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych swoich klientów. Przedsiębiorcy powinni przetwarzać dane osobowe w sposób, który służąc rozwojowi biznesu będzie uwzględniał odpowiednie uregulowania prawne obowiązujące w tej materii.

Przeglądając jednak funkcjonujące w obrocie formularze zgody, regulaminy, klauzule w witrynach internetowych sklepów czy serwisów usługowych niestety widać jeszcze wciąż szereg błędów i wypaczeń, dlatego ważna jest edukacja przedsiębiorców i uwrażliwianie na te kwestie. W sumie czas jest jeszcze dogodny na przystosowanie się zanim wejdzie w życie rozporządzenie unijne w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych przewidujących dotkliwe kary administracyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: