kancelaria@przetwarzaniedanych.pl

Kancelaria na Facebooku

Kancelaria na Linkedin

Prywatność pacjenta

DLOBSWiększość z nas z pewnością spotkała się z sytuacją, gdy w przychodni lekarskiej została wywołana po nazwisku czy też nazwiska pacjentów zostały upublicznione na liście zawieszonej na drzwiach gabinetu lekarskiego. W świetle przepisów o ochronie danych osobowych taka praktyka jest niedozwolona jako, że narusza prawo pacjenta do prywatności. Generalny Inspektor Danych Osobowych uważa, że dane osobowe przetwarzane w sposób wskazany powyżej mogą chociażby pośrednio świadczyć o stanie zdrowia pacjenta  a dane dotyczące zdrowia należą do danych szczególnie przez prawo chronionych. GIODO radzi, aby przychodnie unikały takich praktyk wprowadzając na przykład numerki, zgodnie z którymi pacjenci są wywoływani.

Podobny problem dotyczy upubliczniania wokand sądowych poza sądem w internecie czy tworzenia ogólnodostępnych internetowych baz, na co GIODO kategorycznie nie wyraża zgody. GIODO nie jest zwolennikiem tworzenia systemów informacyjnych, w kórych znajdowałyby się wokandy z całej Polski. Inną sprawą oczywiście jest umieszczenie wewnątrz sądu informacji z czyim udziałem sprawa się toczy. Wokandy w tym przypadku bowiem są wyrazem jawności rozpraw sądowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: