Dane osobowe w zamówieniach publicznych

Umowy w sprawach z zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

Informacją publiczną jest “wszelka informacja o sprawach publicznych”, w tym informacja o treści dokumentów urzędowych oraz o majątku publicznym. W tym zakresie mieści się również treść umów zawieranych na zasadach określonych przepisami o zamówieniach publicznych.

Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) w administracji publicznej lub jednostkach realizujących cele publiczne musi rozstrzygnąć w jakim zakresie zezwolić na udostępnianie danych osobowych znajdujących się w umowach zawieranych w trybie zamówień publicznych.

Z pomocą przychodzą mu przepisy prawa, które wprost mówią, iż umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu.  Niemniej jednak przepisy nie regulują szczegółowego sposobu i trybów udostępniania przedmiotowych umów.

Umowy w sprawach z zamówień publicznych nie zostały objęte obowiązkiem udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej, należy zatem przyjąć, że udostępniane są jedynie na wniosek – na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

O sposobie udostępniania umów w sprawach z zamówień publicznych, zakresie informacji w tym informacji o danych osobowych podlegających  udostępnieniu napiszę już w kolejnym artykule na blogu.

 

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Klaudia 13.08.Sierpień o 13:30

Jak ja lubię Pani bloga! 🙂

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: