Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Piszesz list. Nie taki zwykły i nawet nie krótki. List motywaycjny. Kto pisze  taki list z reguły szuka pracy. Czasami mu na tej pracy zależy mniej a czasami bardzo. Wiadomo dzieci, rodziny, kredyty itd. Jeszcze CV. Wysyłasz. No i rozmowa. Pierwsza lub kolejna w procesie rekrutacyjnym, który bywa, że trwa dobrych kilka miesięcy. Dobrze jeśli […]

Nikt nie lubi być do niczego zmuszany. Wywieranie presji czasami przynosi skutek odwrotny i zamiast zgody na przetwarzanie danych osobowych mamy ucieczkę klienta niejako przypartego do muru. Przedsiębiorcy konkurujący ze sobą na rynku dwoją się i troją, aby wyprzedzić konkurenta, zdobyć jak najwięcej kontaktów, klientów, nawiązać z nimi relację długofalową. Firmy marketingowe również mają nie […]

Wielokrotnie pisałam o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Dzisiaj to samo ale na przykładzie z praktyki sądu ochrony konkurencji i konsumentów. W regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną sklep zawarł postanowienie, iż klient dokonujący zakupu wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail innej Spółce oraz jednoczesnie również wyraża swoją zgodę na przetwarzanie danych w celu wypełnienia […]

Administrator danych musi wykazać się podstawą do przetwarzania danych osobowych. Prawo wymienia przesłanki, w oparciu o które takie przetwarzanie jest uprawnione. Jedną z podstaw legalnego przetwarzania danych jest zgoda. Przepisy mówią, że zgoda nie może być dorozumiana ani domniemana z oświadczeń woli innej treści. W praktyce wygląda to tak, że administrator musi sformułować treść klazuli […]

Zgoda na badanie osobowości

Wczoraj dzwonił do mnie znajomy. Pracodawca poprosił go o wyrażenie zgody na badanie osobowości przy pomocy grafologicznej analizy pisma. Swoją drogą podobno bardzo skuteczna metoda. Był nieco zdezorientowany.  Pytał mnie czy pracodawca ma prawo żądać od niego wyrażenia zgody na takie badanie. Odpowiedziałam, że żądać to nie może na pewno. Pracodawca może żądać od pracownika […]

Nie tak dawno pisałam o kartach rabatowych tak chętnie oferowanych w zamian za zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Na własnej skórze również miałam okazję przekonać się, że nie ma nic za darmo. Wypełniając formularz w celu wydania karty klienta nie odznaczyłam wszystkich możliwych zgód. Nie podobało mi się na przykład, że sklep chce przetwarzać moje […]

Zgoda na mailing

W ostatnich wpisach opowiadałam historię prokurenta Jana Nowaka, którego spokój został zakłócony przez niezamówioną informację handlową. Służbowy adres prokurenta został wykorzystany przez agencję reklamową, która na zlecenia klienta rozesłała jednorazowy e-mailing marketingowy. Prokurent Nowak, jako że nie wyrażał zgody na przesyłanie mu informacji handlowej drogą elektroniczną, bardzo się tą niechcianą wiadomością zdenerowował.  Na fali niezadowolenia […]

W granicach wyznaczonych przez wymienione w ustawie o ochronie danych osobowych  przesłanki, dopuszczalne jest przetwarzanie danych. Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych zostały wymienione w uodo w następującej kolejności: 1)  osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych, 2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku […]

Cyfryzacja służby zdrowia, która dotyczy każdego z nas – gdyż wszyscy jesteśmy lub możemy zostać pacjentami – według przyjetych założeń ma zostać wprowadzona w przyszłym roku. W ramach cyfryzacji powstają Internetowe Konta Pacjenta, IKP  to system, który gromadzi w jednym miejscu podstawowe dane medyczne na temat zdrowia pacjenta oraz wskazuje miejsce przechowywania rozszerzonych danych medycznych: […]

Za informację handlową ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną uważa każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód regulowany. Wyłączenia dotyczą informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej (podanie adres www czy adresu e-mail) oraz informacji neutralnej, nie służącej osiągnięciu efektu handlowego. Czyli reasumując […]