Zbiór danych osobowych

Jednym z istotnych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych, ze zrozumieniem którego borykają się przedsiębiorcy jest zbiór danych osobowych. Zbiór danych osobowych to w świetle tegoż prawa uporządkowany zestaw danych o charakterze osobowym, posiadający własną strukturę, w którym dane są dostępne według określonych kryteriów. Praktyka pokazuje, iż identyfikacja zbiorów danych osobowych przysparza wciąż niemało problemów. […]

Tak, w rzeczywistości sytuacja, gdy administratorów danych osobowych jest dwóch może się przydarzyć. Nie należy ona co prawda do sytuacji typowych, jednakże w życiu jest możliwa. Co ważniejsze mimo, iż przepisy prawne wyraźnie takiej sytuacji nie przewidują to nie oznacza to, iż sytacja taka w świetle prawa jest niemożliwa czy niedopuszczalna. Może ona mieć miejsce […]

Większość administaratorów danych osobowych ma niemało problemów ze zrozumieniem kwestii związanych z ochroną danych osobowych w zakresie obowiązków, które na nich ciążą. Jednym z istotnych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych, ze zrozumieniem którego borykają się przedsiębiorcy jest zbiór danych osobowych. Wydawałoby się, że pojęcie to nie powinno przysprzarzać problemów z jego zrozumieniem a jednak praktyka pokazuje, […]

Zbiór danych osobowych

Zbiór danych osobowych to podstawowe pojęcie z zakresu ochony danych osobowych. Czy jesteś administratorem takich zbiorów?  Jeśli jesteś przedsiębiorcą, twoimi klientami są osoby fizyczne, zatrudniasz pracowników, świadczysz usługi i twoi klienci przekazują ci dane osób fizycznych to najprawdopodobniej przetwarzasz dane osobowe i dotyczą cię regulacje dotyczące  ochrony danych osobowych. Z tego, co można zaobserwować przedsiebiorcy zwłaszcza […]