ochrona danych osobowych w spółdzielni mieszkaniowej

Spółdzielnie mieszkaniowe to administratorzy danych przetwarzający zazwyczaj bardzo duże ilości danych osobowych w związku ze swoją działalnością statutową. Głównym celem działania spółdzielni mieszkaniowej jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych jej członków przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. W Spółdzielni znajdują się dane osobowe członków Spółdzielni, osób niebędących członkami, którym przysługuje tytuł […]

Wpis dotyczy Spółdzielni mieszkaniowych, które  przetwarzają dane osobowe swoich członków a także innych osób, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu w związku ze swoją działalnością statutową. Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa spółdzielczego czy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, które określają sposoby i cele przetwarzania danych w związku z działalnością spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnie mieszkaniowe przetwarzają […]

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że spółdzielnia mieszkaniowa jest administratorem danych osobowych. Głównym zadaniem spółdzielni mieszkaniowych jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych swoich członków. Buduje więc spółdzielnia lokale mieszkalne, do których prawa nabywają członkowie zawierający ze spółdzielnią stosowne umowy. Jak wiadomo zarządza później tymi nieruchomościami a często całymi osiedlami, co związane jest z przetwarzaniem setek i tysięcy danych osobowych […]