Maj 2018

Wdrażanie RODO osięgnęło punkt kuluminacyjny. Do 25 maja zostało kilka dni. Niestety w pośpiechu zdarzają się czasami falstraty,  na które należy uważać. Dzisiaj opowiem o jednej takiej sytuacji ku przestrodze. Otrzymałam właśnie od kolejngo sklepu internetowego, w którym czasami kupuję wiadmość z prośbą “zaktualizuj swoje dane i pozostań na dłużej”. Ok. myślę chodzi o o […]

Zgodnie z RODO firmy zatrudniające mniej niż 250 osób zwolnione są z prowadzenia rejestru przetwarzania danych osobowych, za które odpowiadają. Jednakże od tej ogólnej zasady RODO przewiduje wyjątki. Zwolnienie z obowiązku prowadzenia rejestru przetwarzania zgodnie z RODO nie będzie miało zastosowania gdy: przetwarzanie może powodować ryzyko naruszenia praw i wolności przetwarzanie nie ma charakteru sporadycznego […]

GIODO przestrzega…

GIODO przestrzega, by z rozwagą korzystać z ofert podmiotów oferujących pomoc w przygotowaniu się do RODO. “Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) przestrzega, by decydując się na usługi lub pomoc podmiotu zewnętrznego oraz dokonując wyboru oferty, zachować dużą ostrożność. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, w których: proponuje się kupno certyfikatów, zwłaszcza tych, które mają gwarantować, że legitymujący się nimi podmiot […]

Kamery w miejscach pracy to dla pracowników codzienność. Jednakże ich obecność mimo wszystko wzbudza w pracownikach emocje. Trudno się dziwić, świadomość, że jest się obserwowanym wywołuje uzasadniony dyskomfort. Czy kamery są dozwolone, w jakich miejscach, na jakich zasadach. Dotychczas brakowało przepisów prawa, które w spoósb kompleksowy regulowałyby tę istotną kwestię. Niemniej jednak stosowanie video monitoringu […]

Przejść na zgodność z RODO

Do rozpoczęcia stosowania RODO pozostało 15 dni i już  pewne jest, że na czas zdąży niewielka liczba podmiotów. W przeddzień rozpoczęcia stosowania RODO zastanawiam się jaki będzie efekt tych wdrożeń biorąc pod uwagę fakt, że firmy generalnie bagatelizowały ochronę danych osobowych w erze przed RODO. I można by powiedzieć, że to nic, bo przecież łatwo da […]