Kwiecień 2016

Dzieci na FB za zgodą rodziców

W ubiegłym tygodniu pisałam o tym, że po latach negocjacji został przyjęty rewolucyjny akt prawny w zakresie ochrony danych osobowych tj. rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Rozporządzenie wprowadza moim zdaniem bardzo mądrą regulację dzięki której na portalach społecznościowych typu Facebook może być znacznie mniej małych dzieci. Zgodnie z […]

Kilka godzin temu PE Unii Europejskiej przyjął bez poprawek uzgodniony tekst rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych. Jest to początek nowej ery w sferze prawa ochrony danych osobowych, bowiem po 20 latach od wejścia w życie dyrektywy unijnej w sprawie ochrony danych osobowych, wprowadzono bardzo obszerny i szczegółowy akt prawny. Nowe prawo ma być przede wszystkim odpowiedzią […]

Pod koniec 2015 r. weszła w życie ustawa o prawach konsumenta wprowadzająca szereg nowych regulacji zwłaszcza dla branży e-commerce. Nowych obowiązków przybyło sporo, dlatego niezbędna była modyfikacja zasad sprzedaży przez internet a co za tym idzie regulaminów tej sprzedaży. Wielu przedsiębiorców jednak nie dostosowało się do zmienionych zasad, dlatego oni najbardziej powinni wziąć pod uwagę […]

Znajdujemy się w przeddzień wejścia w życie rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych, które będzie obowiązywało w całej UE bezpośrednio. Jest to rewolucyjny akt prawny w sferze ochrony danych osobowych. Na łamach niniejszego bloga rozpoczynamy omawianie tego aktu. Większość instytucji regulowanych w rozporządzeniu jest już doskonale znana w porządkach prawnych poszczególnych państw członkowskich. Jednak są […]

Prawo odstąpienia od umowy w przypadku umów zawieranych na odległość czy poza lokalem przedsiębiorstwa to nie nowość w polskim prawie. Jednak od chwili wejścia w życie ustawy o prawach konsumenta prawo to zostało kompleksowo uregulowane w jednym akcie prawnym. Należy jednak pamiętać, że ustawa o prawach konsumenta reguluje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość […]