Listopad 2014

W zasadzie można uznać, iż zmiany ustawy o ochronie danych osobowych, dotyczące ABI można uznać za sukces. Na ostatnim forum ADO/ABI jednak wrzało. Nowelizacja to jednak dla wszystkich temat numer jeden i dla ADO i dla ABI. Jedni i drudzy mają już pierwsze wątpliwości, jak należy interpretować niektóre zapisy nowych regulacji. Prezes SABI nowelizację przedstawiał […]

ABI po nowemu…

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie przepisy zmieniające ustawę o ochronie danych osobowych. Zmiany będą dość istotne i dotyczyć będą między innymi pozycji administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Ustawa w dotychczasowym brzmieniu nie reguluje szczegółowo kompetencji ABI. Niemniej jednak praktyka wypracowała określony dla tej funkcji zakres obowiązków. Faktem jest też, że wiele firm […]

Umowa zawierana na odległość Cz I

Nowe prawo konsumenckie określa min. zasady i tryb zawierania z konsumentem umów na odległość. O tym, jak taka umowa jest rozumiana pisałam we wcześniejszym wpisie https://przetwarzaniedanych.pl/umowa-zawierana-na-odleglosc-w-swietle-nowego-prawa-konsumenckiego/. Umowy zawierane na odległość bardzo często zawierane są za pośrednictwem specjalnych witryn sprzedażowych, w których system informatyczny krok za krokiem prowadzi klienta przez proces zmierzający do złożenia zamówienia i […]