Wrzesień 2014

  Jan Nowak poszukuje platformy poczty elektronicznej do użytku własnego i pięciu pracowników jego firmy. Dowiaduje się, że odpowiednia i przyjazna dla użytkownika platforma – także dostępna bezpłatnie – przetrzymuje dane przez zbyt długi okres czasu i przekazuje je do państw trzecich bez właściwych zabezpieczeń. Ponadto nie istnieje możliwość uzgodnienia warunków umownych. W takim przypadku […]

Marketing w internecie

Informacja handlowa Kluczowym zagadnieniem dla przetwarzania danych osobowych w działalności marketingowej prowadzonej w Internecie jest informacja handlowa, której ustawowa definicja ma bardzo szeroki zakres. Obowiązująca ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną stanowi, iż informacją handlową jest  każda informacja służąca promocji towarów, usług lub też wizerunku. Informacja handlowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną […]

Portale społecznościowe

  Portal społecznościowy to platforma komunikacyjne on-line umożliwiająca osobom fizycznym przystępowanie do lub tworzenie sieci użytkowników o wspólnych upodobaniach. Serwisy społecznościowe posiadają pewne cechy wspólne: – użytkowników zachęca się do przekazania danych osobowych w celu stworzenia opisu swojej osoby lub swojego „profilu”; – serwisy te obejmują również narzędzia, które umożliwiają użytkownikom przesyłanie swoich własnych materiałów […]

Przetwarzanie danych osobowych w sieci Internet odbywa się poprzez najważniejsze i najpopularniejsze usługi internetowe takie jak: Word Wide Web, poczta elektroniczna, portale społecznościowe.  Niniejszy wpis poświęcimy poczcie elektronicznej. Usługa poczty elektronicznej przeznaczona jest do komunikacji indywidualnej pomiędzy użytkownikami. Wykorzystywana jest w szczególności do przesyłania wiadomości tekstowych, ale również plików graficznych, dźwiękowych, tekstowych.         […]