Lipiec 2014

Dzisiaj w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł pt. “Prawnicy słabo chronią dane osobowe“, w którym GIODO po raz kolejny przywołuje tę grupę zawodową, jako nie nazbyt biegłą w temacie ochrony danych osobowych. Jednocześnie GIODO rozwiewa krążący wśród prawników mit jakoby regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych ich nie dotyczyły. Tajemnica zawodowa radcowska i adwokacka ma zapewniać […]

Cenzura w internecie

  Nie tak dawno pisałam, iż  w wyroku TSUE z 13 maja 2014 r. Trybunał uznał, iż operator wyszukiwarki internetowej (np. Google) jest administratorem danych osobowych, które pojawiają się w wynikach wyszukiwania w postaci linków do stron osób trzecich, na których publikowane są informacje o nas. Nawet jeśli informacje o nas zostały opublikowane na stronach […]

Jednym z istotnych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych, ze zrozumieniem którego borykają się przedsiębiorcy jest zbiór danych osobowych. Zbiór danych osobowych to w świetle tegoż prawa uporządkowany zestaw danych o charakterze osobowym, posiadający własną strukturę, w którym dane są dostępne według określonych kryteriów. Praktyka pokazuje, iż identyfikacja zbiorów danych osobowych przysparza wciąż niemało problemów. […]

Nie jednego sam tytuł niniejszego wpisu zapewne odstrasza. Jednakże sytuacja opisana w tytule nie należy do rzadkości. Problem tylko w tym, że mało kto kojarzy ją ze swoim przypadkiem. Na przykład firma Jana Nowaka prowadząca niewielką działalność gospodarczą potrzebuje promocji w internecie. Szuka firmy informatycznej i zamawia stworzenie firmowej strony internetowej. Strona musi mieć adres czyli […]

Administrator danych osobowych może samodzielnie przetwarzać dane osobowe, może też powierzyć wykonywanie czynności na danych innemu podmiotowi. W praktyce zdarza się coraz częściej, że administratorzy danych korzystają z usług wielu podmiotów przetwarzająych dane w ich imieniu. Powszechna też staje się sytuacja, w której administratorzy danych powierzają dane przetwarzającym (procesorom) a ci korzystają z podwykonawców. Tworzy się […]

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych to jakiekolwiek operacje na danych takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Jak widać ustawa zakreśla bardzo szeroki zakres czynności faktycznych, które można w jej świetle zakwalifikować, jako przetwarzanie danych osobowych. Oznacza to, […]

 W kwestii ochrony danych osobowych przedsiębiorcy często mają problemy na poziomie bardzo ogólnych pojęć i kwalifikacji czy regulacje dotyczący ochrony danych osobowych dotyczą ich czy może jeszcze nie.  Jednym z podstawowych a jednocześnie kluczowych pojęć z zakresu ochrony danych osobowych jest oczywiście administrator danych osobowych.  W procesie przetwarzania danych osobowych bardzo ważną kwestią jest określenie, […]