Czerwiec 2014

Placówki medyczne mogą prowadzić dokumentację medyczną pacjentów w formie papierowej do końca lipca 2017 r. Potwierdza to, uchwalona przez Sejm, nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. O trzy lata wydłużono termin na wprowadzenie dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej. Dotychczas obowiązujące nakładały na podmioty medyczne obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w formule elektronicznej  od 1 […]

  W ramach Projektu Partnerskiego Leonardo da Vinci “Zwiększanie świadomości w zakresie ochrony danych osobowych wśród pracowników zatrudnionych w krajach Unii Europejskiej organy ochrony danych z Polski, Czech, Bułgarii i Chorwacji opracowały publikację „Ochrona prywatności w miejscu pracy”. Przewodnik dla pracowników”. Poniżej zamieszczam kilka cennych zaleceń publikacji przydatnych w procesie rekrutacyjnym.  1. Unikaj umieszczania w swoim CV […]

Cloud Computing Część II

W jednym z ostatnich wpisów poruszałam tak ostatnio modny temat jak usługi cloud computing. Popularności zagadnienia dowodzi fakt dodania wpisu reklamującego ten rodzaj usług pod wpisem. Dzisiaj chcę napisać kilka wskazówek dla klientów odbiorców końcowych usług w chmurze. Zważywszy na szeroki wachlarz usług oferowanych w chmurze, łatwą dostępność a jednocześnie stosunkowo niski koszt zainteresowanie tymi […]

Piszesz list. Nie taki zwykły i nawet nie krótki. List motywaycjny. Kto pisze  taki list z reguły szuka pracy. Czasami mu na tej pracy zależy mniej a czasami bardzo. Wiadomo dzieci, rodziny, kredyty itd. Jeszcze CV. Wysyłasz. No i rozmowa. Pierwsza lub kolejna w procesie rekrutacyjnym, który bywa, że trwa dobrych kilka miesięcy. Dobrze jeśli […]

Cloud Computing Część I

Mały przedsiębiorca lub konsument może w obecnych czasach korzystać z nowoczesnych rozwiązań informatycznych bez konieczności ponoszenia dużych kosztów związanych z inwestowaniem w drogi sprzęt, obsługę czy oprogramowanie. Usługi w tym zakresie dostępne na rynku są bardzo różnorodne. Przedsiębiorca może korzystając z bogatej oferty usługodawców nowych technologii kupić powierzchnię serwerów, oprogramowanie czy gotową aplikację przeznaczoną do konkretnych […]

Operator wyszukiwarki internetowej (np. Google) jest administratorem danych osobowych, które pojawiają się w wynikach wyszukiwania w postaci linków do stron osób trzecich, na których publikowane są informacje o nas. Nawet jeśli informacje o nas zostały opublikowane na stronach osób trzecich, rozsianych po internecie, to Google prezentując te informacje jako listę wyników tworzy swego rodzaju profil […]

Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych, których jest administratorem innemu podmiotowi. Wiemy, że administratorem jest podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jest to podmiot, który posiada podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych we własnych celach na przykład zawiera z osobą umowę cywilnoprawną lub zbiera od osób odpowiednie zgody na […]