Grudzień 2013

Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o przepis prawa jest to przesłanka będąca odesłaniem do przepisów regulujących działalność niektórych podmiotów i instytucji, szczególnie ze sfery publicznej, pozwalających na wykorzystywanie przez nie informacji osobowych. Przepisy te stanowią lex specialis w stosunku do ustawy oochornie danych osobowych. Poniżej omówię szerzej tylko niektóre z tych regulacji. Jedną z najbardziej […]

Gigant telefonii komórkowej sieć Orange w tarapatach… Dane osobowe tysięcy klientów tego operatora oferowano do sprzedaży przez internet…   Uzyskane dotychczas przez funkcjonariuszy policji informacje mogą być jedynie wierzchołkiem góry lodowej. Z informacji uzyskanych przez Puls Biznesu wynika, że dane osobowe abonentów Orange były oferowane przez zatrzymanych od kilku miesięcy. Co na to wszystko przedstawiciele […]

Czego boimy się w sieci…

 Tym razem trochę statystyki. Wyniki ankiety Eurobarometru o wpływie cyberprzestępczości, w której uczestniczyło ponad 27 tys. osób ze wszystkich państw członkowskich. Użytkownicy internetu w UE są bardzo zaniepokojeni zagrożeniami dla bezpieczeństwa w internecie – jak ujawniono w opublikowanym badaniu Eurobarometru. 76% badanych – więcej niż w podobnym badaniu z 2012 r. – uznaje, że ryzyko […]

Grupa Robocza Art. 29 wzywa do szybkiego przyjęcia pakietu reform ochrony danych osobowych Oświadczenie Grupy Roboczej Art. 29 w sprawie stanu negocjacji pakietu reform ochrony danych osobowych: Grupa Robocza wzywa wszystkie zaangażowane strony do zintensyfikowania ich wysiłków mających na celu przyjęcie pakietu reform ochrony danych osobowych przed końcem obecnej kadencji organów Unii zaangażowanych w proces […]

Jak ugryźć chmurę…

Chmura, przetwarzanie w chmurze, cloud computing to pojęcia, które ostatnio dość często słyszymy. Myślę, że większość z nas kojarzy chmurę jako możliwość korzystania z zasobów informatycznych (serwery, oprogramowanie, aplikacje) po prostu przez internet (w chmurze). Posłużę się cytatem, który ładnie wyraża ducha chmury: “Chmura oznacza wirtualną przestrzeń usług dostępnych dla klienta, w której ukryte są wszystkie […]

W granicach wyznaczonych przez wymienione w ustawie o ochronie danych osobowych  przesłanki, dopuszczalne jest przetwarzanie danych. Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych zostały wymienione w uodo w następującej kolejności: 1)  osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych, 2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku […]

Pieniądz elektroniczny

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych, która weszła w życie w październiku 2013 roku , z pewnością będzie miała znaczący wpływ na rozwój usług płatniczych opartych na pieniądzu elektronicznym. Zmiana przepisów spowoduje, że łatwiej będzie wejść na rynek firmom o mniejszej kapitalizacji oraz pochodzących z wielu różnych dziedzin gospodarki. Pieniądz elektroniczny, to cyfrowy odpowiednik gotówki, najbardziej innowacyjny instrument płatności, […]