Listopad 2013

Przetwarzanie danych

Każdy kto wykonuje  działaność zarobkową lub zawodową lub statutową przetwarza dane osobowe osób fizycznych powinien spełnić obowiązki w zakresie ochrony tychże danych. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych najczęściej odbywa sie w celach marketingowych Administratorów danych, którzy organizują: programy lojalnościowe, programy partnerskie, konkursy, wysyłają do klientów newslettery, kartki na święta, smsy konkursowe itd. Przetwarzanie danych ma […]

Cyfryzacja służby zdrowia, która dotyczy każdego z nas – gdyż wszyscy jesteśmy lub możemy zostać pacjentami – według przyjetych założeń ma zostać wprowadzona w przyszłym roku. W ramach cyfryzacji powstają Internetowe Konta Pacjenta, IKP  to system, który gromadzi w jednym miejscu podstawowe dane medyczne na temat zdrowia pacjenta oraz wskazuje miejsce przechowywania rozszerzonych danych medycznych: […]

Administrator danych to: podmiot prywatny lub publiczny decydujący o celach i środkach przetwarzania danych.  Administrator danych to podmiot, który zbiera i przetwarza dane osobowe, gdyż są one mu potrzebne do realizacji celów związanych najczęściej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Jednak nie tylko, gdyż ustawę stosuje się do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz do […]

Hosting a dane osobowe

  Pojęcie hostingu w czasach, gdy internet staje się tak naprawdę drugą rzeczywistością, w której funkcjonujemy, wydaje się być powszechnie zrozumiałe. Tak z pewnością jest z technicznego punktu widzenia. Wiekszość przedsiębiorców  funkcjonuje w przestrzeni cyfrowej czy to przez prowadzenie biznesu czy też dla samej promocji swojego biznesu, który prowadzony jest poza siecią. Aby zaistnieć w […]

Za informację handlową ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną uważa każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód regulowany. Wyłączenia dotyczą informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej (podanie adres www czy adresu e-mail) oraz informacji neutralnej, nie służącej osiągnięciu efektu handlowego. Czyli reasumując […]