Październik 2012

Numer IP komputera jako dana osobowa

Dane osobowe to zgodnie z OchrDanOsobU wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio , w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, kulturowe lub społeczne. Informacji nie […]

Zbiór danych osobowych

Zgodnie z OchrDanOsobU przez zbiór danych – rozumie się każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie. Tyle mówi ustawa jednakże sprawa niestety nie jest łatwa ani oczywista i w praktyce na tle zaprezentowanej wyżej definicji jawi się szereg problemów […]