Przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wpis dotyczy Spółdzielni mieszkaniowych, które  przetwarzają dane osobowe swoich członków a także innych osób, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu w związku ze swoją działalnością statutową.

Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa spółdzielczego czy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, które określają sposoby i cele przetwarzania danych w związku z działalnością spółdzielni mieszkaniowej.

Spółdzielnie mieszkaniowe przetwarzają dane osobowe w związku z realizacją praw lub obowiązków związanych ze statusem członka, ale także w związku z obowiązkiem uczestniczenia właścicieli lokali w pokrywaniu wydatków związanych z utrzymaniem tychże lokali.

Zasadniczo więc spółdzielnie nie potrzebują zgody osób, których dane przetwarzają w związku z wyżej określonymi celami. Jednak są wyjątki. Zdarza się bowiem w praktyce, nie tak znowu rzadko, że spółdzielnie prowadzą też działania marketingowe.

I tak na przykład umieszczanie reklam na spersonalizowanych książeczkach opłat zostało przez GIODO uznane za przetwarzanie  danych w celach marketingowych. Na takie przetwarzanie wymagana jest zgoda podmiotu danych.

Jeśli więc na książeczkach opłat wręczanym członkom spółdzielni umieszczane są jakiekolwiek materiały promocyjne takie jak reklama banku czy towarzystwa ubezpieczeniowego, mamy do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych w celach marketingowych, na które wymagana jest zgoda osób, których dane dotyczą.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: