Zasady przetwarzania danych osobowych

Ochrona danych osobowych w czym rzecz

Temat ochrony danych osobowych to specyficzny temat, albo traktowany z należytą powagą, na równi z innymi tematami, które podmiot musi w swojej organizacji uporządkować, albo temat zapomniany, zakurzony, wyparty. Dlaczego tak się dzieje. W dużej mierze jak to w życiu bywa przyczyną tego drugiego podejścia jest brak świadomości i zrozumienia tematu czym ta ochrona danych […]

Szkolenie ABI

Na jednym ze szkoleń podczas prezentowania nowych uprawnień i obowiązków dla ABI, jedna z uczestniczących ABI zadała proste ale kluczowe pytanie „kto będzie nas wspierał czy może w GIODO zostanie stworzona jakaś komórka doradzająca ABIm”. Są bowiem osoby pełniące funkcję ABI, które takiego wsparcia potrzebują, które słuchając o tych rozlicznych nowych obowiązkach trochę czują się […]

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych (OchrDanOsobU) wejdzie  w życie już lada chwila, bo z dniem 1 stycznia 2015 r. Długo oczekiwana nowelizacja, której przedmiotem jest w głównej mierze uregulowanie statusu administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) stanie się faktem. Jednak już w przeddzień wejścia w życie nowych przepisów nie brakuje głosów krytycznych czy wątpliwości rzucających pewien […]

ABI po nowemu…

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie przepisy zmieniające ustawę o ochronie danych osobowych. Zmiany będą dość istotne i dotyczyć będą między innymi pozycji administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Ustawa w dotychczasowym brzmieniu nie reguluje szczegółowo kompetencji ABI. Niemniej jednak praktyka wypracowała określony dla tej funkcji zakres obowiązków. Faktem jest też, że wiele firm […]

Większość administaratorów danych osobowych ma niemało problemów ze zrozumieniem kwestii związanych z ochroną danych osobowych w zakresie obowiązków, które na nich ciążą. Jednym z istotnych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych, ze zrozumieniem którego borykają się przedsiębiorcy jest zbiór danych osobowych. Wydawałoby się, że pojęcie to nie powinno przysprzarzać problemów z jego zrozumieniem a jednak praktyka pokazuje, […]

W granicach wyznaczonych przez wymienione w ustawie o ochronie danych osobowych  przesłanki, dopuszczalne jest przetwarzanie danych. Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych zostały wymienione w uodo w następującej kolejności: 1)  osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych, 2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku […]

Za informację handlową ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną uważa każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód regulowany. Wyłączenia dotyczą informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej (podanie adres www czy adresu e-mail) oraz informacji neutralnej, nie służącej osiągnięciu efektu handlowego. Czyli reasumując […]

Google Glass

Kolejna  elektroniczna zabawka jest w fazie testowania i niewykluczone, że niedługo trafi na rynek. Fani nowych technologii są zachwyceni nowym produktem firmy Google. Okulary z wbudowaną kamerą, mikrofonem, GPS oraz dostępem do internetu. Z wyglądu przypominające zwykle okulary niepokoją jednak europejskie organy ochrony danych osobowych. Powodem jest przede wszystkim to, iż organy kontrolne obawiają się […]

Uwaga na cudze dane osobowe

Bardzo podoba mi się stanowisko GIODO dr. Wojciecha R. Wiewiórowskiego na temat tego, co dorośli mogą robić ze swoimi danymi osobowymi, swoją prywatnością. Mianowicie wielokrotnie powtarza on, iż jest daleki od piętnowania ludzkiej potrzeby obnażania swojej prywatności. Najsłynniejszy portal społecznościowy FB jest areną obnażania tejże prywatności na szereg różnych sposobów. Jednakże dopóty dzielimy się ze […]

W procesie przetwarzania danych osobowych występuje administratrator danych oraz przetwarzający, któremu administrator powierzył dane do przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych to zgodnie z literą prawa każda operacja na danych taka jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, poprawianie, udostępnianie danych itp. Podstawą powierzenia danych zgodnie z OchrDanOsobU jest pisemna umowa pomiedzy administratorem a procesorem czyli przetwarzającym. Potrzeba powierzenia danych […]