Tajemnica przedsiębiorstwa

Przejęcie klienteli firmy

Baza danych klientów to zestaw danych identyfikujących klientów danej firmy czyli nazwa firmy, jej adres czy dane kontaktowe. W bazie znajdziemy też informacje dotyczące szczegółów  przeprowadzanych transakcji takich jak przedmiot transakcji, wartość transakcji, ilość transakcji i inne. Baza danych klientów będzie zawierała szereg danych gromadzonych przez firmy przez lata swojej działalności. Do bazy klientów wysyłane […]