Internet

Jedną z głównych przyczyn reformowania prawa ochrony danych osobowych była wola stworzenia bezpiecznego i jednolitego rynku cyfrowego. Wymiana dóbr i usług przez internet lub za jego pośrednictwem jest nieodzownym elementem naszych czasów, ale pomimo zalet niesie też istotne zagrożenia. W chwili obecnej prowadzenie biznesu bez internetu i możliwości, które on daje  jest prawie niemożliwe.  Z […]

Sklepy z aplikacjami mobilnymi pękają w szwach. Każdy znajdzie coś dla siebie. Na moim smartfonie widzę następujące „Geometry Dash Lite”,  „Zabawny budzik”, „My Angela” „Math Games”, „Zalando”. Z większości korzysta dziecko. A jakie aplikacje mobilne Ty masz na swoim smatfonie? I co wiesz o aplikacji mobilnej oprócz tego, że spełnia pożądaną przez Ciebie funkcję, jest […]

Umowa zawierana na odległość Cz I

Nowe prawo konsumenckie określa min. zasady i tryb zawierania z konsumentem umów na odległość. O tym, jak taka umowa jest rozumiana pisałam we wcześniejszym wpisie http://przetwarzaniedanych.pl/umowa-zawierana-na-odleglosc-w-swietle-nowego-prawa-konsumenckiego/. Umowy zawierane na odległość bardzo często zawierane są za pośrednictwem specjalnych witryn sprzedażowych, w których system informatyczny krok za krokiem prowadzi klienta przez proces zmierzający do złożenia zamówienia i […]

Ustawa o prawach konsumenta tuż tuż

25 grudnia wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta. Akt prawny, który wprowadza sporo istotnych zmian, które w ogromnej części dotyczą przedsiębiorców internetowych i handlu elektronicznego. Ustawa wdrażając regulacje dyrektywy unijnej w sprawie praw konsumenta ma na celu podniesienie standardów w zakresie ochrony konsumenta nabywającego towary i usługi przez internet. Kluczowe znaczenie w omawianych regulacjach ma przestrzeganie obowiązków informacyjnych przez […]

Zgodnie z definicją umowa zawierana na odległość musi być zawarta w ramach obrotu  między konsumentem a przedsiębiorcą ( B2C); przy jednoczesnym braku  fizycznej obecności stron oraz przy wykorzystaniu jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość. Ważne, że  przedsiębiorca powinien zawierać umowy w sposób zorganizowany i na odległość. Dla przypomnienia konsumentem jest każda osoba […]

E-mailing

Za mailing uznaje się przesyłanie informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej (e-mail). Nie brakuje opinii, iż to właśnie e-mailing jest najskuteczniejszym i najtańszym narzędziem reklamy w Internecie. Wpływa na to łatwość korzystania z poczty elektronicznej, niski koszt i szybkość e-maili. Mailing – przekazywanie informacji handlowej do oznaczonych odbiorców za pomocą poczty elektronicznej, ale też na […]

  Jan Nowak poszukuje platformy poczty elektronicznej do użytku własnego i pięciu pracowników jego firmy. Dowiaduje się, że odpowiednia i przyjazna dla użytkownika platforma – także dostępna bezpłatnie – przetrzymuje dane przez zbyt długi okres czasu i przekazuje je do państw trzecich bez właściwych zabezpieczeń. Ponadto nie istnieje możliwość uzgodnienia warunków umownych. W takim przypadku […]

Marketing w internecie

Informacja handlowa Kluczowym zagadnieniem dla przetwarzania danych osobowych w działalności marketingowej prowadzonej w Internecie jest informacja handlowa, której ustawowa definicja ma bardzo szeroki zakres. Obowiązująca ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną stanowi, iż informacją handlową jest  każda informacja służąca promocji towarów, usług lub też wizerunku. Informacja handlowa w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną […]

Portale społecznościowe

  Portal społecznościowy to platforma komunikacyjne on-line umożliwiająca osobom fizycznym przystępowanie do lub tworzenie sieci użytkowników o wspólnych upodobaniach. Serwisy społecznościowe posiadają pewne cechy wspólne: – użytkowników zachęca się do przekazania danych osobowych w celu stworzenia opisu swojej osoby lub swojego „profilu”; – serwisy te obejmują również narzędzia, które umożliwiają użytkownikom przesyłanie swoich własnych materiałów […]

Przetwarzanie danych osobowych w sieci Internet odbywa się poprzez najważniejsze i najpopularniejsze usługi internetowe takie jak: Word Wide Web, poczta elektroniczna, portale społecznościowe.  Niniejszy wpis poświęcimy poczcie elektronicznej. Usługa poczty elektronicznej przeznaczona jest do komunikacji indywidualnej pomiędzy użytkownikami. Wykorzystywana jest w szczególności do przesyłania wiadomości tekstowych, ale również plików graficznych, dźwiękowych, tekstowych.         […]