ABI

Pierwsze wyniki sprawdzeń ABI

Są już pierwsze wyniki ze sprawdzeń ABI. Sprawdzenia zostały przeprowadzone w bankach i przede wszystkim wykazały błędy w formułowaniu treści klauzul zgody. Okazuje się, w treści jednej klauzuli łączone są zgody na przetwarzanie marketingowe, przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Do tego dochodzi jeszcze łączenie zgód na przetwarzanie w celach własnych […]

Inspektor Ochrony Danych (IOD) w świetle prawa  nie może być odwoływany ani karany przez administratora ani podmiot przetwarzający za wypełnianie swoich zadań. Jest to w mojej ocenie dość niejasne sformułowanie. Czytając zapis literalnie administrator danych nie może odwołać IOD z funkcji czy w jakikolwiek sposób ukarać za wypełnianie przez niego zadań, ale co, gdy IOD […]

O wiedzy fachowej Inspektora Ochrony Danych osobowych pisałam Tutaj, kładąc nacisk na wysoki poziom tej wiedzy. Już po napisaniu artykułu zadzwonił do mnie ABI zaznaczając, że jest świeżo nominowanym ABI, z pytaniem o poradnik dla początkującego ABI. Ów ABI został najpierw powołany i dopiero potem rozpoczął zdobywanie wiedzy niezbędnej dla wykonywania obowiązków. Czy osoba, tak jak […]

Wiemy już, że dzisiejszego ABI zastąpi DPO czyli inspektor ochrony danych osobowych. Wprawdzie jego powołanie w organizacji nie w każdym przypadku będzie obowiązkiem, jednakże każdy administrator danych osobowych powinien przeanalizować ewentualną potrzebę powołania DPO w swojej organizacji. Inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk […]

Inspektorzy ochrony danych, dysponujący odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, będą stanowić fundament nowego, skutecznego systemu ochrony danych osobowych. Stąd podnoszenie ich kwalifikacji to jeden z priorytetów GIODO. Więcej przeczytasz  Tutaj.

Gdybym nie przeczytała tego w oficjalnym oświadczeniu na stronie GIODO to bym nie uwierzyła. Moje prawdziwe zdumienie wywołała poniższa informacja podana na stronach GIODO: „W ostatnim czasie do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpływają sprawozdania z przygotowywanych przez administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) sprawdzeń planowych i doraźnych.„ Oznacza to niestety, że ci ABI, którzy wysłali  sprawozdania do […]

Czas Sprawozdań

Koniec jednego roku i początek drugiego to dla przesiębiorców trudny czas choćby z powodu różnorakich obowiązków związanych z zamknięciem, podsumowaniem, sprawdzeniem działań w starym roku i obowiązkiem podsumowania tych działań. W obszarze ochrony danych osbowych koniec roku wiąże się obowiązkiem sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami. Wykonywanie sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami […]

W ostatnim wpisie rozpoczęłam omawianie zagadnień związanych z inspektorem danych osobowych (DPO) czyli dotychczasowym znanym polskiemu prawu ABI. Jest to zagadnienie i dość szerokie i nie do końca oczywiste w świetle przepisów nowego rozporządzenie stąd potrzeba wyjaśnień oraz interpretacji. W świetle nowych przepisów administratorzy danych osobowych nie mają bezwzględnego obowiązku powołania DPO, jednak każdorazowo muszą […]

O ile oczywiste jest, że rozporządzenie nie przewiduje obowiązku powołania inspektora danych osobowych z zasady dla wszystkich administratorów danych osobowych, to jednak w świetle ostatnich wytycznych Grupy Roboczej art. 29 każda organizacja powinna przeprowadzić analizę, której celem będzie ustalenie czy mimo braku powszechnego obowiązku nie zachodzą w danej organizacji przesłanki oraz okoliczności przemawiające za powołaniem […]

Do nabycia są już dostępne trzy numery Poradnika ABI. Do pierwszego najobszerniejszego numeru Poradnika ABI załączone są wzory najważniejszych dokumentów wymaganych od ABI takie jak plan sprawdzeń, sprawozdanie ze sprawdzenia czy rejestr zbiorów danych osobowych. Poradniki ABI omawiają też ważne lub kontrowersyjne zagadnienia prawne z zakresu ochrony danych osobowych takie jak na przykład udostępnianie danych osobowych […]