Listopad 2015

ABI powinien mieć wsparcie

Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych wyśrubowała wymagania wobec ABI. Rozbudowany katalog zadań doprecyzowanych w przepisach wykonawczych dowodzi, iż ustawodawca chce by była to osoba o wiedzy eksperckiej. Taki kierunek będzie się utrzymywał, bowiem przepisy procedowanego właśnie w organach Unii rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych, utrzymają ten kierunek. Jednak większość administratorów danych nie […]

Poradnik ABI nowy numer już dostępny

Nowy numer Poradnika ABI jest już dostępny. W nowym numerze szczegółowo omawiana jest kwestia powierzenia danych do przetwarzania. Instytucja powierzenia nabiera coraz większego znaczenia. Jest to związane z powszechnym zlecaniem różnych usług na zewnątrz. Wiele małych, ale i większych przedsiębiorców decyduje się korzystać z usług firm zewnętrznych i cedować na nie cześć swoich obowiązków. Najczęściej […]

Rozporządzenie unijne w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych weszło w fazę trilogu, co oznacza, że doszło do ostatniego etapu legislacyjnego, który lada moment powinien zakończyć się przyjęciem ostatecznego tekstu. Przyjęcie rozporządzenia rozpocznie dyskusję nad nim, gdyż część wprowadzanych rozwiązań nie występuje w dotychczasowym systemie prawa ochrony danych osobowych. Dzisiaj chciałabym wspomnieć o podejściu opartym […]

Spółdzielnie mieszkaniowe to administratorzy danych przetwarzający zazwyczaj bardzo duże ilości danych osobowych w związku ze swoją działalnością statutową. Głównym celem działania spółdzielni mieszkaniowej jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych jej członków przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. W Spółdzielni znajdują się dane osobowe członków Spółdzielni, osób niebędących członkami, którym przysługuje tytuł […]