Sierpień 2015

W ostatnim wpisie pisałam, że umowy w sprawach z zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Gwoli przypomnienia informacją publiczną jest „wszelka informacja o sprawach publicznych”, w tym informacja o treści dokumentów urzędowych oraz o majątku publicznym, w tym treść umów zawieranych na zasadach określonych […]

Umowy w sprawach z zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Informacją publiczną jest „wszelka informacja o sprawach publicznych”, w tym informacja o treści dokumentów urzędowych oraz o majątku publicznym. W tym zakresie mieści się również treść umów zawieranych na zasadach określonych przepisami o zamówieniach publicznych. […]

Szkolenie ABI Warszawa

W dniach 3 i 4 sierpnia odbyło się w Warszawie szkolenie dla ABI tj. administratorów bezpieczeństwa informacji. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom, z którymi przez dwa dni szkoleniowe zgłębialiśmy tajniki prawa ochrony danych osobowych z uwzględnieniem nowych obowiązków ABI. Sporo czasu poświęciliśmy na analizę nowych obowiązków ABI  w zakresie przeprowadzania  sprawdzeń zgodności […]